nieuws

Kleijnenberg: ‘Pas op voor uitvoeringsinstellingen’

Archief

Bestuurslid Kleijnenberg van De Goudse heeft tijdens een WAO-studiemiddag van de NBvA met klem gewaarschuwd tegen het dreigende gevaar vanuit de uitvoeringsinstellingen. “Zij beschikken over enorme databestanden met gegevens over werknemers, die ze kunnen gebruiken bij hun acquisitie voor verzekeringsproducten. Er is maar één antwoord: wees actief in de markt en houdt de achterdeur dicht.”

Voor de ruim tweehonderd in Veenendaal verzamelde NBvA-leden stond Kleijnenberg onder meer stil bij de nieuwe premiestructuur in het publieke stelsel. “De maximale gedifferentieerde premie voor grote bedrijven zal toenemen van 1,12% van de loonsom in 1998 tot 6,6% in 2003. Dan is het voor de werkgever echt interessant om over een premiedempingsproduct te beschikken”.
Van de mogelijkheid voor bedrijven om gedurende vijf jaar de WAO zelf uit te voeren, verwachtte hij de eerstkomende twee jaar niet veel, gezien de financiële drempels die daarvoor zijn opgeworpen in de regelgeving.
Preventie
Directeur Vriethoff van Zorgvoorzieningen Nederland Welzorg Werksupport sprak vooral over het belang van maatregelen in een bedrijf ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. “Als assurantie-adviseur kun je de ondernemer ook daarin adviseren. Premies hoeven bijvoorbeeld niet zo hoog te zijn, als er een goed preventiebeleid wordt gevoerd.”
En komen werknemers toch in de WAO, dan zijn er vaak onvermoede mogelijkheden om hen weer snel aan het werk te krijgen. “Ook daarin kan de assurantie-adviseur een uitstekende rol vervullen, door op de hoogte te zijn van verschillende mogelijkheden.”
Actief benaderen
G.M. Putter, bij Nationale-Nederlanden adviseur op het terrein van de employee-benefits, ging in op het advies in de praktijk. Hoe benader je als assurantie-adviseur de markt?
“Het belang van de ondernemer is vooral budgettaire zekerheid, flexibiliteit en de afstemming van de premie op het bedrijfsrisico. Maak de ondernemer met inzichtelijke plaatjes duidelijk wat zijn voordeel is. Putter onderstreepte dat er nog veel te doen is voor de assurantie-adviseur. “Ga binnenkort naar uw mkb-relaties en adviseer hen over de nieuwe situatie in de sociale zekerheid. Het is misschien nog even zo dat de kost voor de baat uit gaat, maar wie nu de markt actief benadert, plukt daar later de vruchten van.” Wat Putter betreft zou het advies van assurantie-adviseurs aan ondernemers op dit moment zijn: “Blijf voorlopig in het publieke bestel. Voer een stringent verzuim- en reïntegratiebeleid en beperk de toekomstige fluctuatie van de premielast door bijvoorbeeld een beperkte premie-differentiatieregeling te treffen (via de overheid) of een premiestabiliseringspolis te sluiten”.
Alleen staan
Tijdens de forumdiscussie bleef mr. P.J. van Solinge (Amev) alleen staan in zijn visie dat de huidige wetgeving (‘een ambtelijke dwaling’) geen aanleiding geeft tot productontwikkeling op korte termijn. Hoewel de observaties over de tekortkomingen in de wet Pemba alom gedeeld werden, trokken de overige forumdeelnemers andere beleidsconclusies.
Kerkhof (De Amersfoortse) en Kleijnenberg (De Goudse) gaven aan het ‘aan hun stand verplicht te zijn’ met producten in te spelen op zowel het eigen risico dragen als de premieschommelingen. NBvA-voorzitter Van Voorst Vader zei dat de assurantiebemiddelaars op de vraag van hun bedrijfsrelaties moet kunnen inspelen met concrete (verzekerings)oplossingen. Dit vooral ook met het oog op de positionering als belangrijkste ‘loket’ voor de ondernemer in dergelijke zaken.
Het panel tijdens de NBvA-studiemiddag over de nieuwe WAO.

Reageer op dit artikel