nieuws

Kledingstukken op achterbank geen kapstok voor afwijzing claim

Archief

Ook polisclausules die helder zijn geformuleerd, kunnen in voorkomende gevallen door een rechter terzijde worden gesteld, omdat deze de “redelijkheid en billijkheid” zwaarder laat wegen. Dat heeft contra-expert Eric Horssius dit jaar al een aantal malen mogen ervaren.

Onlangs trad Horssius op voor een Haags stel dat met de auto op vakantie was geweest naar Spanje. Al vijf jaar heeft het duo een doorlopende reisverzekering bij Postbank Schadeverzekering. Voor uitkering bij diefstal gelden de volgende voorwaarden (cumulatief):
– 1. de bagage was opgeborgen in een afgesloten kofferruimte;- 2. er was verder geen bagage van buitenaf zichtbaar;- 3. de verzekerde dient braakschade aan te tonen.Villawijk
Op 11 september 2003 werd door het duo de auto geparkeerd in een villawijk in het Spaanse Sitges om daar op zoek te gaan naar een hotel. Bij terugkeer (na twee uur) bleek de auto te zijn opengebroken. Alle bagage was ontvreemd, behalve een spijkerjasje, een blouse en enkele wegenkaarten, welke op de achterbank lagen. De schade werd bij expertise begroot op bijna e 2.900.
Postbank Schade wees de claim af, onder verwijzing naar de voorwaarde dat er geen bagage van buitenaf zichtbaar mocht zijn.
De afwijzing van de algehele schadeclaim met een beroep op genoemde uitsluiting, “zulks bij de enkele aanwezigheid van een jasje, een blouse en enkele wegenkaarten op de achterbank”, was volgens de kantonrechter strijdig met de redelijkheid en billijkheid. “Immers, niet blijkt dat de aanwezigheid van deze goederen moest worden beschouwd als een uitnodiging om de auto open te breken. De bagagedieven hebben alle bagage meegenomen, doch ze hebben het jasje, de blouse en de kaarten laten liggen. Zelfs blijkt niet dat de kledingstukken zijn onderzocht. Bovendien stond de auto niet geparkeerd in een achterbuurt doch in een villawijk.”
Postbank Schade werd veroordeeld tot betaling van de schade conform het expertiserapport en tevens tot vergoeding van de proceskosten. (rolnummer 416790/04-11037).

Reageer op dit artikel