nieuws

Klaverblad Ziektekosten

Archief

zijn ziektekostenportefeuille (3.500 verzekerden) overdragen de ONVZ, die al geruime tijd de uitvoering ervan verzorgt. Klaverblad stopt overigens ook met reisverzekeringen, gezien de zeer geringe produktie.

maanden na de start circa 5.000 verzekerden. Deze score is lager dan verwacht, bekent directeur H. Kegel in een interview met ‘Inzet’, het maandblad van de ziekenfondsorganisatie VNZ.
geopend voor het aangaan van collectiviteiten, die minimaal 15 polishouders omvatten. Ook is de maatschappij ‘in’ voor ziektekostenportefeuilles die door het intermediair bij andere zorgverzekeraars zijn ondergebracht.
in staat om zonder portemonnee naar de apotheek te gaan. Net als tal van andere zorgverzekeraars betaalt de Goudse de ‘GVS’-medicijnen voortaan rechtstreeks.
te zijn voor versnelde botontkalking (osteoporose), kunnen – via verwijziging door de huisarts – op kosten van de maatschappij een botdichtheidsmeting laten uitvoeren in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Reageer op dit artikel