nieuws

Klaverblad wijzigt uitvaartkostenpolis

Archief

Klaverblad heeft haar uitvaartkostenpolis volledig gewijzigd. De vernieuwde polis kent nu standaard een premie-indexering.

Verder heeft het product een winstdeling in de vorm van overrentedeling. De winst wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde rente van 5-jaars hypotheken van het CBS. Zowel de premie-index als winstdeling dienen voor het op peil houden van het verzekerd bedrag, aldus Klaverblad.
De vaste polisopslag per verzekerde bedraagt f 20 met een maximum van f 100 per polis. De provisie voor het intermediair beloopt 4% van de verzekerde som en wordt ineens uitgekeerd. Er is geen bonusregeling.

Reageer op dit artikel