nieuws

Klaverblad kiest voor engere definitie opruimingskosten

Archief

Klaverblad heeft het begrip ‘opruimingskosten’ in het kader van de brandverzekering enger gedefinieerd. De maatschappij vergoedt voortaan alleen de kosten van het opruimen van de restanten van het risico-adres.

Volgens Klaverblad is in de loop van de tijd onder de noemer opruimingskosten meer gedekt dan aanvankelijk de bedoeling is geweest. Met name de kosten voor het schoonmaken van verontreinigde grond als gevolg van brandresten en bluswater heeft de maatschappij in het vervolg van de dekking uitgesloten. Deze kosten en die voor het verwijderen van (niet verzekerde) mest kunnen worden meeverzekerd door een dekking voor saneringskosten. Evenals bij opruimingskosten is in dat geval een vast bedrag (f 100.000) op basis van premier-risque verzekerd. Deze kosten kunnen alleen in combinatie met opruimingskosten worden gedekt.
Op voorwaarde dat gebouwen en inventaris/goederen zijn verzekerd, is de premie voor opruimingskosten (tot f 100.000) f 25 per jaar. Voor saneringskosten (tot f 100.000) geldt een basispremie van f 25 per jaar. De toeslagen voor de aanwezigheid van asbest-dakbedekking en voor bovengrondse mestopslag zijn eveneens f 25.

Reageer op dit artikel