nieuws

Klaverblad groeit in Leven en Auto

Archief

Klaverblad heeft vorig jaar de premieomzet uit levensverzekeringen met 13% verhoogd tot zo’n _ 54 mln. In het slotkwartaal van 2007 trok tevens de verkoop van autoverzekeringen aan. Beide categorieën groeien dit jaar naar verwachting flink door.

Met de introductie van de Royaal-autoverzekering (zonder bonus-malussystematiek) heeft Klaverblad de krimp in de autoportefeuille tot staan gebracht. In 2006 waren de premie-inkomsten uit die portefeuille al met 8% afgenomen tot _ 47 mln en in de eerste drie kwartalen van 2007 was er nog altijd sprake van “een flinke daling”. De Royaal-polis is echter een groot succes gebleken. Klaverblad meldde eerder een vertienvoudiging van het aantal aanvragen. Dankzij de sterke groei in het slotkwartaal resteert uiteindelijk een omzetdaling van 1,5%.
Klaverblad komt per saldo tot een premiegroei van _ 7,5 mln tot _ 190 mln. De nettowinst zal naar verwachting gelijk blijven op zo’n _ 27 mln. Tegenover een bijzondere schadepost van _ 6 mln door de januaristorm (waarvan _ 4 mln uit de catastrofepot), staat een vrijval van _ 3 mln uit de voorziening voor levensverzekeringen. Oorzaak daarvoor is een aanpassing van de sterftetafels.

Reageer op dit artikel