nieuws

Klaverblad breidt assortiment uit met autopolis en aov-product

Archief

Klaverblad Verzekeringen heeft het assortiment uitgebreid met twee nieuwe producten: de Royaal autoverzekering en de Actieve Ondernemers AOV. Beide verzekeringen werden gepresenteerd tijdens het NBVA-congres, begin september in Apeldoorn.

Met de introductie van de Royaal autoverzekering, die past in de lijn van de reeds in juli geïntroduceerde Royaal-verzekeringen voor woonhuis en inboedel, hoopt Klaverblad weer een groei van de productie bij motorrijtuigenverzekeringen te kunnen realiseren. Vorig jaar moest de Zoetermeerse verzekeraar daar namelijk nog een forse daling van het premie-inkomen incasseren tot _ 46,8 mln. Het jaar daarvoor bedroeg dit nog _ 50,9 mln.
Belangrijk kenmerk van de autoverzekering is dat niet meer wordt gewerkt met de traditionele bonus-malusregeling, waardoor ook geen bonusbeschermer nodig is. De premie wordt berekend op basis van specifieke kenmerken van de auto en de persoonlijke situatie en de leeftijd van de bestuurder. Wie acht of meer schadevrije jaren heeft, stapt in met 15% korting. Ook ieder schadevrij jaar gedurende de looptijd levert 15% premiekorting op. Op de hoofdpremievervaldatum wordt jaarlijks de premie aan de leeftijd van de verzekerde aangepast, totdat de laagste premie is bereikt. De nieuwwaarderegeling geldt tot _ 75.000 en accessoires zijn tot _ 1.500 gratis meeverzekerd.
Arbeidsongeschiktheidspolis
De Actieve Ondernemers AOV van Klaverblad komt naast de reeds bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering en is gericht op herstel en volledige re-integratie. In de nieuwe verzekering wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de A- en de B-rubriek. Gedurende de eerste drie jaar van arbeidsongeschiktheid ontvangt de verzekerde een uitkering en begeleiding bij re-integratie, met als doel zo veel mogelijk te blijven deelnemen aan het arbeidsproces; in eerste instantie binnen het eigen bedrijf en eventueel daarbuiten.
Gedurende deze drie jaar blijft de verzekerde recht houden op een uitkering op basis van het eigen beroep, ook al slaagt de re-integratie en verwerft de verzekerde daadwerkelijk een nieuw inkomen. Na drie jaar wordt de balans opgemaakt en de uitkering definitief vastgesteld. Als de re-integratie niet is geslaagd, blijft de uitkering gewoon doorlopen. Maar ook wanneer de re-integratie wel succesvol is en de verzekerde nieuwe werkzaamheden heeft gevonden, blijft het recht op een uitkering voor een deel behouden.
De bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad gaat verder onder de naam Arbeidsmogelijkheden AOV. Op beide aov-producten is een instapkorting van toepassing: 30% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.

Reageer op dit artikel