nieuws

Klaverblad: bijna 11% meer premie in 1995

Archief

Het bruto premie-inkomen van Klaverblad Verzekeringen is vorig jaar met bijna 11% toegenomen tot f 153,7 mln. De netto winst steeg naar f 15,2 (14,5) mln.

Het totaal van alle technische resultaten, inclusief beleggingsopbrengst en kosten, steeg naar f 10,7 (10,0) mln, aldus Klaverblad. Het bruto resultaat bedroeg f 22,6 (21,7) mln.
Het levenbedrijf blijft met een bruto premie-inkomen van f 3,9 (3,4) mln uiterst bescheiden van omvang en een technisch resultaat van f -0,6 (-0,1) mln.
Forse groei in auto
In de autoverzekering, de grootste schadebranche van Klaverblad, groeide de bruto geboekte premie met 17,7% naar f 71,0 (60,3) mln. Het technisch resultaat nam toe tot f 4,0 (1,5) mln, met name door een verbetering van de resultaten in de cascodekking.
In de brandtekening nam het technisch resultaat toe van f -0,1 mln naar f 3,8 mln bij een bruto premie-inkomen van f 43,4 (40,9) mln.
Aan ziekte- en ongevallenpremies ontving Klaverblad vorig jaar f24,9 (24,0) mln en beliep het technisch resultaat f 4,9 (6,0) mln. De overige varia-tekening kende een premievolume van f 10,6 (10,0) mln en een technisch resultaat van f -1,3 (2,7) mln.

Reageer op dit artikel