nieuws

Klaverblad: aov verder verbeterd

Archief

Met als uitgangspunt het meest recente polismodel van het Verbond van Verzekeraars, zegt Klaverblad de voorwaarden van zijn aov verder te hebben verbeterd. Daartoe behoort een “unieke bepaling in de Nederlandse markt”.

Die unieke bepaling betreft arbeidsongeschiktheid die ontstaat na de 50ste verjaardag. In de polis is de bepaling opgenomen, dat in zo’n situatie er voor rubriek B (na-eerstejaarsrisico) “uitsluitend passende arbeid binnen het eigen bedrijf kan worden geduid”.
Een andere wijziging: bij overlijden van de partner of van een inwonend kind (ongeacht de leeftijd) wordt er van uitgegaan, dat er 7 dagen arbeidsongeschiktheid bestaat. Hierbij geldt geen eigen-risicotermijn.
Zwangerschap
Bij zwangerschap wordt er, mits er complicaties zijn, uitgekeerd vanaf 50% arbeidsongeschiktheid. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat er tussen de ingangsdatum van de verzekering en het optreden van de complicaties tenminste drie jaar zijn verstreken.
Het risico van machinale houtbewerking is voor de meeste beroepen gratis meeverzekerd; de zogenaamde hobby-houtclausule is vervallen. Bij enkele beroepen waarbij het zaagrisico groot is, kan dit worden meeverzekerd tegen een premie-opslag.
Bestaande portefeuille
De nieuwe voorwaarden zullen niet zomaar van toepassing zijn op bestaande verzekeringen. Via een speciaal, verkort aanvraagformulier kunnen cliënten hierom vragen. “In de meeste gevallen zullen wij een dergelijk verzoek honoreren”, aldus Klaverblad.

Reageer op dit artikel