nieuws

Klasseverzekering ziektekosten krijgt weer meer aandacht

Archief

Klasseverzekering ziektekosten krijgt weer meer aandacht

Er is sprake van een opleving in de aandacht voor de (hogere) klasseverzekering in ziektekosten. Enerzijds zijn er bij consumenten twijfels of zo’n polis nog wel nut heeft, gezien de toegenomen uniformiteit in de ziekenhuisvoorzieningen, anderzijds wordt geappelleerd aan het verlangen naar meer persoonlijke verzorging.
Het onderwerp klasseverzekering kwam aan de orde tijdens de forumdiscussie van het symposium ‘Zekerheid over Zorg’ dat op 9 februari werd gehouden door de Kooijman Groep uit Woerden.
“Heeft het eigenlijk nog wel zin een 2e-klasseverzekering te sluiten?”, vroeg een van de bezoekers aan het forum. Ziekenhuisdirecteur drs A. van Sluis: “Meestal zijn er niet voldoende klasse-voorzieningen in ziekenhuizen. Vanwege de budgettering is dat voor ons ook volstrekt oninteressant. Het ziekenhuis schiet er geen cent mee op; de cliënt krijgt alleen een 1,5 maal hogere rekening”. Ohra-topman drs B. Huesmann: “Ik heb de indruk, dat klasse-verzekering nog steeds in een hele grote behoefte voorziet. Dertig procent van onze verzekerden heeft een klasse-polis. Ik vind, dat als er een behoefte is, dat men dan daarin moet voorzien. Daarom ben ik voorstander van voorzieningen op dit punt”. Mr W. van de Werd, directeur van UAP Zorgverzekering: “Er is inderdaad een afname van de aanwezigheid van capaciteit voor klasse-verpleging. Wij zijn daarom bezig om onze 2e-klasseverzekering om te vormen tot een keuzesituatie: men zal dan kunnen kiezen voor óf 2e-klasseverpleging óf een contante uitkering bovenop de 3e-klasseverpleging”.
De Baronie
In het blad Zorgverzekeraars Magazine van februari wordt aandacht geschonken aan de introductie van een viersterren-afdeling in het Bredase ziekenhuis De Baronie. De ontwikkeling hiervan werd ondersteund door de zorgverzekeraars IZA, Nuts, ONVZ en VGZ.
Het Bredase initiatief zou een keerpunt kunnen betekenen in het afkalvingsproces dat de klasseverzekering jaren heeft doorgemaakt. Geen van de betrokken verzekeraars denkt dat premieverhogingen nodig zijn, mocht dit verschijnsel een hoge vlucht nemen. De medische inhoudelijke zorg verschilt niet van die voor de andere patiënten. Maar de luxe behandeling zou een positief effect op het genezingsproces kunnen hebben en daardoor kostendrukkend kunnen werken, veronderstelt een woordvoerster van VGZ. De luxe kan overigens niet worden gegarandeerd. Wie klasse is verzekerd, maar door plaatsgebrek niet klasse komt te liggen, krijgt van VGZ een bedrag per verpleegdag terug, aldus het blad.
Wiegel
Tijdens het symposium van de Kooijman Groep betoogde H. Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, dat we de gezondheidszorg niet altijd alleen maar moeten benaderen als ‘een hele grote kostenpost’, maar vooral ook als ‘een groot goed’.
Het sleutelwoord bij de veranderingen in de zorgverzekering is: convergentie, aldus Wiegel. “Binnen de zorgverzekeraarsbranche voltrekt zich thans volop convergentie door het geleidelijk naar elkaar toegroeien van ziekenfonds- en particuliere ziektekostenverzekeringen. Deze convergentie komt sterk tot uitdrukking in de integratie en fusies van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars en nu dus ook van VNZ en KLOZ. Hoewel het hier om een veelomvattend proces gaat, noemen wij dit bij Zorgverzekeraars Nederland toch de ‘kleine convergentie’. U raadt wellicht al wat wij dan zien als mogelijk de ‘grote convergentie’: het geheel van zorgverzekering, verzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.” Wiegel kenschetste de jongste kabinetsvoorstellen op het terrein van wao/aaw overigens als “een lege doos”.
Ouderenzorg
Huesmann bracht naar voren, dat naar zijn mening de ouderenzorg een sterk verwaarloosd terrein is. “Als we nu niet gaan bouwen, zullen wij onvermijdelijk in de problemen komen.”
Hij verklaarde blij te zijn met mevrouw Borst als minister voor volksgezondheid. “Dat is een uitstekende keuze geweest. Ze kent de gezondheidszorg en is gewoon ontzettend verstandig”, aldus Huesmann.
Gastheer Gerard Kooijman, met naast zich Hans Wiegel, raadpleegt nog even het programma ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan zijn bedrijf, dat vestigingen heeft in Woerden en Leiden en in totaal 50 medewerkers telt.
Smeets: “Nog geen pensioen”
De als symposium-voorzitter optredende tv-presentator Mart Smeets startte met het omdraaien van het motto ‘Zekerheid over Zorg’. “Ik sta hier eigenlijk een beetje uit zorg over mijn zekerheid. Twee weken geleden kwam ik er achter, dat ik geen pensioen had”. Smeets’ had overigens wel een dekking tegen ziektekosten. Toen ‘mister Studio Sport’ onlangs in het ziekenhuis was beland, kwam er op een goede dag een dame met een grote bos bloemen zijn kamer binnenstappen. Ze bleek van de verzekeringsmaatschappij te zijn. “Kan ik verder nog iets voor u doen?”, had zij vervolgens gevraagd. Maar Smeets wist niet één-twee-drie iets te bedenken. “En daar heb ik later spijt van gekregen. Mag ik van u haar adres?”, richtte Smeets zich (scorend bij de zaal) tot Ohra-topman Huesmann die hij als de volgende spreker introduceerde. Later, tijdens de forumdiscussie, richtte een van de weinige dames onder de bezoekers zich tot Huesmann: “Als een vrouw in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt er dan door een man een bloemetje gebracht”. De Ohra-topman reageerde quasi instemmend: “Er is overal rekening mee gehouden”.
Huesmann (Ohra): “Het wao-gat is groter dan menigeen denkt”
Ohra komt binnenkort met een inkomensverzekering die bedoeld is ter volledige opvulling van het wao-gat.
“Dat wao-gat is, mede als gevolg van de vervanging van het begrip passende arbeid door gangbare arbeid veel groter dan menigeen denkt”, zei Ohra-topman drs B. Huesmann tijdens het symposium van de Kooijman Groep. “Bij volledige arbeidsongeschiktheid is er financieel gezien geen probleem, maar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zijn er wel moeilijkheden”.
De nieuwe verzekering wordt nog deze maand geïntroduceerd voor ambtenaren (“omdat daar de cao-situatie overzichtelijker is”) en wordt in april in de bedrijvenmarkt gepresenteerd.

Reageer op dit artikel