nieuws

Klanten eisen toch nog ruim miljoen van Limburgse ‘assurantiebankiers’

Archief

Nog 26 families hebben gezamenlijk meer dan _ 1,1 mln te vorderen van de gefailleerde Roermondse tussenpersonen Ron Vijzelaar en John Scott. Dit blijkt uit het eerste openbare verslag van de curatoren in het faillissement van Nedu Assurantiën VOF (voorheen Alfass VOF).

Genoemde constatering in het verslag wijkt af van een eerdere mededeling van Scott aan AssurantieMagazine. Volgens hem zou in het afgelopen jaar de helft van het ‘gebankierde’ bedrag zijn terugbetaald. Maar ook zegsman Moonen van de gedupeerde families is zeer stellig in zijn betoog, dat er nog steeds een totaalbedrag van meer dan _ 1,1 mln openstaat.
Alfass VOF was in problemen gekomen doordat het zonder vergunning voor bankier speelde. Dit werd eind 2005 ontdekt. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door De Nederlandsche Bank, die begin dit jaar een stille curator had aangesteld. Volgens de conceptjaarrekening 2006 zou Nedu een negatief eigen vermogen hebben van bijna zes ton.
‘Rentegarant’
Binnen de vennootschap van Vijzelaar en Scott werden met klanten leningovereenkomsten gesloten, waarbij aan hen vaste renteopbrengsten in het vooruitzicht werden gesteld. “Er werden daarbij financiële producten aangeboden onder welluidende namen als bijvoorbeeld Rentegarant”, aldus de curatoren in hun verslag. “Ofschoon aan de beleggers werd voorgehouden, dat de beschikbaar gestelde gelden in effecten en dergelijke belegd zouden worden, is een substantieel deel van de ter leen ontvangen gelden aangewend om deze deels aan zichzelf en deels aan derden in leen uit te geven.”
Privé-opnamen
Bij de vennootschap en haar beherende vennoten waren ernstige liquiditeitsproblemen ontstaan, mede veroorzaakt door de omstandigheid dat de privé-opnamen van de vennoten een veelvoud bedroegen van het resultaat. “Vanaf 2005 waren de ondernemingsactiviteiten op zich al structureel verlieslatend, terwijl de vennoten voortgegaan zijn met gelden aan de onderneming te onttrekken door middel van privé-opnamen.”
Overdracht aandelen
Kort voor de behandeling van de faillissementsaanvraag (op 8 augustus 2007) hebben Vijzelaar en Scott elk voor _ 500 de aandelenvan hun beheersvennootschappen overgedragen aan J. Staes, een Belgische ondernemer, die aan Vijzelaar en Scott in het vooruitzicht stelde om met een oplossing voor de problemen te komen en wel door middelen beschikbaar te stellen ter aflossing van de schulden aan de beleggers.

Reageer op dit artikel