nieuws

Klant verlangt ‘financiële zelfbeschikking’ op Internet

Archief

Hoewel vrijwel alle banken, verzekeraars en langzaam maar zeker ook tussenpersonen aanwezig zijn op Internet, wordt het medium nog nauwelijks in zijn volle kracht benut. Er wordt veel informatie aangeboden, hier en daar wordt een voorzichtige verbinding gemaakt met de interne organisatie, maar veel verder gaat het veelal nog niet.

door Marc Verspeek
Het financiële landschap wordt steeds ingewikkelder. Consumenten moeten steeds meer voor zichzelf zorgen. Financiële planning krijgt veel aandacht, vaak alleen als nieuwe verpakking om meer posten te sluiten, soms als werkelijke integrale aanpak van de financiële levensloop. Hoewel dit al een hele stap lijkt, ligt hier het initiatief nog steeds overwegend bij de aanbieder, die te maken heeft met een onvolledig geïnformeerde consument.
Niet eenvoudig
De Consumentenbond, het Nibud, de Nederlandse Vereniging voor Personal Finance en anderen doen hun best de consument van voldoende kennis te voorzien zodat hij zijn financiële situatie op orde kan brengen en houden.
Er worden cd-roms uitgebracht met planningssoftware om de consument hierbij te ondersteunen. Maar: van een integrale aanpak is geen sprake.
De consument kan trachten thuis te plannen, zich te informeren en zijn boekhouding bij te houden. De gegevens en kennis die hiervoor nodig zijn, is verspreid over zijn bank, verzekeraar, tussenpersoon, werkgever, pensioenfonds en misschien nog meer partijen.
Niet eenvoudig dus, om een actueel en integraal beeld te krijgen, rekening te houden met ontwikkelingen in de toekomst en de juiste beslissingen te nemen om dit te optimaliseren.
Hierdoor kan sprake zijn van een vervreemding van de eigen financiële situatie. Betrokkenheid tussen klant en adviseur is dan ook moeilijk te realiseren, anders dan op basis van persoonlijk contact.
De adviseur geeft naar beste kunnen een advies, terwijl hij in de meeste gevallen door de klant ook van onvolledige informatie wordt voorzien.
Verrassen
Hoe kun je meer betrokkenheid kweken dan door de klant de optimale hulpmiddelen voor Personal Financial Management ter beschikking te stellen? Met inzet van de beschikbare Internet-technologieën is dit haalbaar.
Via Internet is het mogelijk de klant van de benodigde krachtige software te voorzien waardoor deze weer grip krijgt op de eigen financiën:
inzicht in de huidige situatie, met de actuele waardes van bankrekeningen, beleggingen et cetera;inzicht in de actuele productenportefeuille;extrapolaties van de huidige situatie naar de toekomst, inclusief alle hypotheken, pensioenen, verzekeringen, collectieve regelingen;de mogelijkheid gebeurtenissen te simuleren die invloed hebben op de financiële huishouding;informatievoorziening ten aanzien van producten, fiscale zaken en ander relevant nieuws.Het lijkt de aloude romantische paradox, maar échte duurzame loyaliteit is gebaseerd op vrijheid waarbij de klant terugkeert op basis van echte kwaliteit, niet door afhankelijkheid.
Persoonlijk contact
Wanneer de klant door het aanbieden van deze service via Internet een optimaal inzicht krijgt in zijn situatie, moet de adviseur ook onmiddellijk klaar staan als persoonlijk contact gewenst is. En dat contact moet dan laagdrempelig zijn en toegevoegde waarde hebben; voor de koude feiten is de adviseur niet meer nodig.
Op Internet kan dit gerealiseerd worden door:
de Internet-site op maat van de klant in te richten, door bijvoorbeeld relevante rentestanden voor deze klant op een rijtje te zetten en berichten van de lokale adviseur op de site te plaatsen;de Internet-site te regionaliseren, waardoor de lokale vertrouwdheid wordt teruggebracht;directe communicatiemogelijkheden met de persoonlijke adviseur te bieden (e-mail, chat, video-conferencing).Zelfbeschikking
De technologie is er, de noodzaak misschien nog even niet. Nederland is wat dat betreft conservatief, of is er sprake van een desinteresse ten aanzien van geavanceerde dienstverlening via Internet?
Internet kent geen grenzen en vroeg of laat zal er uit misschien onverwachte hoek een partij komen die het gevoel van zelfbeschikking teruggeeft aan de consument. Dit kan een buitenlandse bank/verzekeraar zijn of een innovatieve intermediairorganisatie.
Internet biedt de mogelijkheid wanneer en waar de klant het wil inzicht en service te bieden. Door de klant die nieuwe vrijheid te geven, zou zo’n nieuwe aanbieder wel eens zeer aantrekkelijk kunnen zijn voor de financieel actieve consument.
Marc Verspeek is werkzaam bij Crisp, een bureau dat zich bezighoudt met software-ontwikkeling voor financiële dienstverlening via Internet.

Reageer op dit artikel