nieuws

Klachtentelefoon over ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden

Archief

Het Breed Platform Verzekeringen (BPV) stelt van 15 tot en met 21 oktober een telefoonnummer open voor klachten over ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Het telefonisch meldpunt (‘Gezondheid en Werk’) wordt opengesteld op verzoek van de Nationale Commissie Chronisch Zieken.
Tot de actieweek is besloten, omdat zich in de praktijk problemen voordoen bij de uitvoering van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en de Arbowet, die begin dit jaar van kracht zijn geworden. De klachten worden gebruikt om overheid, werkgevers en instanties (o.m. vakbonden) te wijzen op noodzakelijke verbeteringen in de wetgeving. Het meldpunt, dat nog eind juni open stond voor klachten over WAO-herkeuringen, is te bereiken onder telefoonnummer: 020 – 618.10.07.

Reageer op dit artikel