nieuws

Klachten over uitvaartverzekeraars betreffen vooral de uitkering

Archief

Het aantal klachten over de georganiseerde natura-uitvaartverzekeraars is nog steeds beperkt tot enkele tientallen per jaar. Waar in de eerste jaren vooral klachten over ‘uitspannen’ de aandacht trokken, ligt het accent tegenwoordig steeds meer op de uitkeringen.

Het klachtenloket van de Vereniging van Natura-Uitvaartverzekeraars (VNaV) is hun ombudsman drs J.B.J. Bollerman, voormalig voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.
Vorige week bracht Bollerman zijn vijfde jaarverslag uit. In 1993 ontving hij 48 (46) klachten. Worden daarop in mindering gebracht de klachten die bij hem niet aan het goede adres zijn, blijven er 40 (39) over. Van die 40 gingen er 17 over uitkeringen. Daar zijn wel enkele pijnlijke kwesties bij, zoals de volgende: Iemand heeft een langer bestaande polis van f 6.000 laten verhogen tot f 7.000. Voor dit laatste bedrag is een nieuwe polis afgegeven. Enige tijd later pleegt één van de verzekerden zelfmoord. De verzekeraar weigert te betalen omdat de zelfmoord binnen drie jaar plaats vond. De eerste polis bestond echter al langer. “Na interventie van mijn kant is alsnog f 6.000 uitbetaald. Administratief bestond de oude polis niet meer!”, aldus Bollerman in zijn jaarverslag.
Onderverzekering
Met enige regelmaat komt de klacht voor, dat bij oude polissen die in verband met het overlijden tot uitkeringen komen, slechts een beperkt bedrag wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan namelijk bepaald door de polisvoorwaarde dat maximaal mag worden uitgekeerd het bedrag dat in de Zegelwet, in geval van ongezegelde polissen, wordt genoemd.
“Dit bedrag bedraagt als regel f 500, afhankelijk van het jaar van afsluiten van de polis. Meestal is niet meer dan f 200 of minder op de polis betaald. De nabestaande menen veelal dat zij recht hebben op een complete uitvoering van de omschreven dienstverlening. Het is te verwachten dat het aantal van dit soort gevallen gaat toenemen. Uitdrukkelijk is er sprake van een grote onderverzekering!”
Koffie
Bij de volgende klacht is men al snel geneigd aan het VNaV-lid AVVL te denken.
Klager meende dat de meerkosten die in rekening zijn gebracht, te hoog zijn. Na onderzoek bleek voor het grootste deel van de kosten een misverstand in het spel te zijn. Er was sprake van de aankoop van een eigen graf. Als meerkosten waren opgevoerd de kosten van het begraven in eigen graf, verminderd met de kosten van begraven in een algemeen graf. “De hogere kosten voor koffie werden wel toegewezen aangezien de polisvoorwaarden voor deze kostenpost geen begrenzing kenden.”
‘Het Oosten’
Ook in 1993 ontving Bollerman een brief met een verzoek om inlichtingen over een oude polis. De polis bleek afgegeven te zijn door een inmiddels allang niet meer bestaand begrafenisfonds. Via andere fondsen is de polis tenslotte ondergebracht bij ‘Het Oosten’.
Eén van de leden van de VNaV heeft een groot deel van de polissen van de inmiddels failliet verklaarde ‘Het Oosten’ overgenomen op basis van een voorstel dat aan de polishouders werd gedaan. Door deze operatie werden de polishouders in staat gesteld hun verlies ten dele te verminderen. “Omdat de briefschrijver meende, dat hij veel te weinig kreeg, heb ik hem uiteengezet dat zonder de bieding van de betreffende uitvaartverzekeraar hij, als gevolg van het faillissement, totaal niets had gekregen. Ik heb hem dan ook aangeraden het aanbod aan te nemen.”
Vijf jaar natura-Ombudsman Klachtenrubriek Afkoop/premies Uitspannen Arbeidsongeschiktheid Uitkeringen Tussenpersonen Diversen Behandelde klachten Niet bevoegd Totaal 1993 7 3 – 17 – 13 40 8 48 1992 8 6 – 12 2 11 39 7 46 1991 7 5 – 5 3 11 31 5 36 1990 8 9 1 8 1 9 36 5 41 1989 7 7 3 1 2 3 23 4 27
Leden van de VNaV
Algemeen Belang (Groningen) Amersfoortse/UKV (Amersfoort) Amev-Ardanta (Enschede) AVVL (Diemen) Nuva (Emmeloord) Dela (Eindhoven) Facultatieve (Den Haag) FUV-CVU (Leeuwarden) Levob Uitvaart (Oldenzaal) LPU (Maastricht) Monuta (Apeldoorn) plus dochter EBO (Emmen) De Nederlandse Begrafenisverzekering (Venlo) Nuvema (Baarn) NVG (Groningen) plus dochter Memento Mori (Zeist) Onderlinge Hulp (Enschede) Pantheon (Hengelo) Reposa (Utrecht) St. Barbara (Nijmegen) ‘Twenthe’ (Enschede) Uzet (Mijdrecht) NVVO/Vogon (Eindhoven)

Reageer op dit artikel