nieuws

Klacht tegen teak-advertentie Ohra afgewezen

Archief

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft een klacht tegen reclame-uitingen van Ohra betreffende de Teakwood Rendementpolis afgewezen. Volgens de klager waren de voorgespiegelde rendementen misleidend. De RCC vindt van niet.

De klacht van L.H.Th. van Weezendonk, die het teakproject van Ohra al geruime tijd kritisch volgt, kwam er op neer dat Ohra een rendement van 18% of meer voorspiegelt terwijl volgens hem uit onafhankelijke bronnen in Costa Rica blijkt, dat het rendement vermoedelijk zal liggen tussen de 0,7 en 5,7%.
In de behandeling van de klacht slaan Ohra en de klager elkaar voortdurend om de oren met ‘onafhankelijke rapporten’ waaruit blijkt dat de voorgespiegelde rendementen kloppen ofwel juist veel te rooskleurig zijn.
Geen twijfel
De Commissie stelt in haar oordeel dat Ohra er geen twijfel over laat bestaan dat er geen enkele zekerheid bestaat omtrent het rendement.
“Gesteld wordt immers dat de opbrengst van de eerst over 20 jaar plaatsvindende kap afhankelijk is van een drietal variabelen nl. de groei van de bomen, de dollarkoers en de ontwikkeling van de houtprijs”, aldus de Commissie, die daar zelfs nog aan toevoegt dat “adverteerster voldoende aannnemelijk heeft gemaakt dat, mits de omstandigheden ten aanzien van de genoemde variabelen optimaal zijn, de door haar genoemde rendementen tot de mogelijkheden behoren”.
In tegenstelling tot Ohra kregen andere aanbieders van teakhoutbeleggingen waartegen een klacht was ingediend wèl een sneer van de RCC. De Commissie noemde de reclame-uitingen van Euro Greenmix Fund, Forestales, Green Fund en Tropeco ‘misleidend’. De RCC heeft deze fondsen gemaand om op een andere manier dan tot nog toe reclame te maken.

Reageer op dit artikel