nieuws

Klacht sociale advocaten wekt verbazing en irritatie

Archief

De Vereniging Sociale Advokatuur Nederland (VSAN) heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De klacht betreft misleiding van de consument. In het beklaagdenbankje zitten drie rechtsbijstandverzekeraars: DAS, Arag en Centraal Beheer.

De klacht van de VSAN is dat in reclame-uitingen van verzekeraars het advocatenhonorarium per uur voor particulieren te hoog wordt voorgesteld en dat de indruk wordt gewekt dat het totaal van de declaraties onbetaalbaar is voor particulieren.
VSAN-voorzitter mr. G. Beydals: “We hebben folders van rechtsbijstandverzekeraars opgevraagd en in een aantal staat expliciet vermeld, dat het honorarium van een advocaat boven de f 300 ligt. Dit bedrag is echter het bedrijventarief van f 290 plus BTW. Voor particulieren ligt het uurtarief tussen de f 170 en f 203.”
Ten slotte wekt volgens de VSAN met name de reclame-uiting van Arag de indruk dat een verzekerde zelf een advocaat kan kiezen. Beydals: “In de praktijk is er van zo’n vrije advocaatkeuze geen sprake.” De VSAN is van oordeel dat de rechtsbijstandverzekeraars de consument hiermee misleiden en heeft daarom een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
Persbericht
DAS-directeur R.A.M. Kootker reageert in eerste instantie verrast: Kootker: “Wij hebben nooit contact gehad met de VSAN over een mogelijke klacht. Ik ken hun onvrede over onze reclame-uitingen dus niet. Ik weet alleen dat ze een persbericht hebben uitgegeven over het feit dat ze een klacht hebben ingediend. Onfatsoenlijk om wel óver ons maar niet mét ons te communiceren.”
Na kennis te hebben genomen van het persbericht is de ergernis bij Kootker niet afgenomen. “Dit is misleidende berichtgeving, die geen ander doel dient dan in de publiciteit komen. Van een advocatenorganisatie zou je toch wat meer zorgvuldigheid, volledigheid en fatsoen verwachten. Dit is van een onthutsende eenvoud.”
Beschadigen
Zijn collega van Arag, mr. P.F. Heuperman, is een soortgelijke mening toegedaan. Heuperman: “De klacht richt zich op oude folders van ons, want wij hanteren al zo’n vijf jaar geen tariefvergelijkingen meer in onze uitingen. En als ik me niet vergis, maakt Centraal Beheer al helemaal geen reclame meer voor zijn rechtsbijstandverzekering. De klacht is dan ook moeilijk serieus te nemen.” Ook de klacht over de geveinsde vrije advocaatkeuze typeert Heuperman als ‘kul’. “Als een verzekerde een eigen advocaat vraagt, dan krijgt hij die.”
Heuperman vermoedt dat de VSAN slechts publiciteit op het oog heeft. “Zeker gezien het feit dat wij, de beklaagden, niets van hen hebben gehoord én gezien het feit dat ze wél een persbericht uitgeven. Deze actie is ongetwijfeld ingegeven door het feit dat de VSAN de markt in gevaar ziet komen, als gevolg van de terugtrekkende overheid en de afbouw van de gefinancierde rechtshulp. Dit is een ordinaire beschadigingsactie richting een aantal concurrenten.”
Juiste loket?
Desgevraagd bevestigt VSAN-voorzitter Beydals min of meer de mening van Heuperman. “Wij hebben vaak, bijvoorbeeld op symposia, het door verzekeraars geschetste beeld trachten bij te stellen. Anderhalf jaar geleden hebben we de rechtsbijstandverzekeraars aangeschreven om tot afspraken te komen over tarieven en de vrije advocaatkeuze. Niemand voelde daarvoor…als er al een reactie kwam.”
“Maar het grote publiek denkt dat advocaten onbetaalbaar zijn. Naar onze mening is dat beeld niet meer met vriendelijke woorden te nuanceren. Vandaar dat we gekozen hebben voor brede aandacht in de media. Of onze klacht gegrond wordt verklaard, is minder belangrijk. Eigenlijk weet ik niet eens of de Reclame Code Commissie wel het goede loket is; of zij wel klachten over folders behandelen…”
Bastion Groep
Oorspronkelijk richtte de klacht van de VSAN zich ook op de Bastion Groep. Directielid H. de Vroome van de Rotterdamse tussenpersonenorganisatie: “Ik heb meneer Beydals zelf gebeld. De klacht ging over een artikel in een extern magazine van ons. Ik heb hem gezegd dat hij wat ons betreft in een volgend nummer zijn mening in een artikel mag weergeven. Naar aanleiding van die toezegging heeft de VSAN de klacht tegen ons ingetrokken.”
DAS-directeur Ruud Kootker (rechts) steekt zijn ergernis tijdens het VARA-programma Kassa niet onder stoelen of banken. Links VSAN-voorzitter Beydals, in het midden presentator Felix Meurders.

Reageer op dit artikel