nieuws

Kinderen

Archief

Van de rechtbank in Arnhem hoeft RVS niet de schade te betalen die een IJmuidense puber begin 2004 met vier kornuiten veroorzaakte door een strandhuisje in brand te steken. Het fikje liep uit de hand: er gingen 163 huisjes in vlammen op. Schade: circa _ 4 mln. Volgens de rechter doet RVS terecht een beroep op de clausule die dekking voor opzettelijke daden van de toen 16-jarige knul uitsluit.

Als het aan de nieuwe regering ligt, moeten aansprakelijkheidsverzekeraars als RVS in de toekomst wél voor de schade opdraaien. Zij wil ouders (risico)aansprakelijk maken voor hun kinderen tot ze 18 jaar zijn; nu ligt die leeftijdsgrens op 14 jaar. Met ditzelfde doel diende CDA-Kamerlid Coskun Çörüz april vorig jaar al een initiatiefwetsvoorstel in. Het alweer bijna vergeten voorstel is tijdens de formatiedagen kennelijk uit een lade van één van de Haagse bureaus opgediept.
De achterliggende politieke gedachte is dat ouders beter op hun kroost moeten letten. “De ouderlijke verantwoordelijkheid houdt niet op bij de voordeur”, heet het. Dat klinkt heel begrijpelijk, maar volgt de praktijk de theorie? Nee, zegt het Verbond van Verzekeraars. In De Volkskrant stelt directeur Richard Weurding het zo: “Straks wordt voor kinderen tot 18 jaar alle schade gedekt, opzet of niet. Ouders en kinderen draaien nergens meer voor op. Weg didactisch effect!” Weurding kaatst de bal zelfs terug door voor te stellen de leeftijd voor risicoaansprakelijkheid naar 12 jaar te verlagen. “Vanaf die leeftijd beginnen de kostbare geintjes”, weet hij.
Die leeftijd is in 1992 bij de opstelling van het Burgerlijk Wetboek ook ter sprake geweest. Jurisprudentie over concrete verzekeringsclaims wees echter uit dat ouders voor kinderen tot 14 jaar volledig verantwoordelijk werden geacht. Bij 14- en 15-jarigen konden en kunnen ouders een enkele keer met succes aantonen dat de door hun kind veroorzaakte schade buiten hun invloedsfeer ligt. En vanaf 16 jaar wordt het kind volledig zelf verantwoordelijk geacht. Die rechtspraktijk is in de wet verankerd en dat lijkt me prima.
Ophoging van de leeftijd voor risicoaansprakelijkheid tot 18 jaar zal niet alleen leiden tot de door Weurding gesignaleerde afname van eigen verantwoordelijkheid bij ouder en kind. Meer schades zullen worden afgewenteld op verzekeraars en het zal dus leiden tot een premieverhoging. Een neveneffect daarvan is dat meer mensen zullen afzien van een polis. En een lagere verzekeringsdichtheid zal de regering toch niet ambiëren?
Wellicht kunnen de CDA-fractie en de regering de aandacht richten op de 300.000 Nederlanders die momenteel gebruik maken van zorgvoorzieningen zonder daar enige verzekeringspremie voor te betalen. Dat lijkt me maatschappelijk relevanter en een probleem dat om een oplossing schreeuwt.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel