nieuws

Kilometervergoeding letselschade naar 22 ct

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft het normbedrag voor de kilometervergoeding per 1 januari verhoogd naar _ 0,22 (was 0,21).

Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk, aldus het NPP. Er is aansluiting gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen. Voor de vaststelling van de kilometervergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gereden kilometer.
Ziekenhuisdaggeld
De ziekenhuisdaggeldvergoeding is gehandhaafd op _ 25. Deze vergoeding is bedoeld voor dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding en kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen.

Reageer op dit artikel