nieuws

Kilometerheffing

Archief

Niet in 2012 maar al in de loop van de komende kabinetsperiode zal een kilometerheffing worden ingevoerd. Dat staat in het regeerakkoord dat CDA, PvdA en ChristenUnie hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat bestaande belastingen (BPM, MRB en Eurovignet) naar rato worden afgeschaft en dat de systeem- en inningskosten niet meer dan 5% van de opbrengst bedragen.

Digitaal is goedkoper
Om het gebruik van Meetingpoint te stimuleren heeft Reaal het digitale personenautotarief met 2,5% verlaagd en tegelijkertijd het tarief opgetrokken voor een autoverzekering die met een papieren formulier wordt aangevraagd. Het verschil tussen het digitale en het papieren autotarief wordt hierdoor circa 10%.
Oldtimers
In ons land wordt jaarlijks voor _ 19 mln besteed aan het verzekeren van oldtimers, zo heeft de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (Fehac) uitgerekend. Verdeeld over 300.000 voertuigen bedraagt de gemiddelde premie dan _ 63.
Glasgaragegarant
Autoruitspecialist Glasgarage gaat samenwerken met Glasgarant. Om in aanmerking te komen voor opdrachten vanuit de Glasgarant-verzekeraars moeten de bedrijven van Glasgarage aan verschillende voorwaarden gaan voldoen, waaronder overschakelen op het geautomatiseerde afwikkelingssysteem Grip.
Niet op slot
Naar aanleiding van de raadselachtige auto-inbraken in het najaar van 2006 heeft de politie van Stadskanaal onlangs op diverse locaties gecontroleerd of auto’s wel goed waren afgesloten. In totaal zijn 48 auto’s aangetroffen die niet volledig waren afgesloten. Daarin is een waarschuwingskaart achtergelaten. Eigenaren die werden aangesproken waren in de meeste gevallen ervan overtuigd dat zij hun auto goed hadden afgesloten.
Master in schadeherstel
ABS Le Kluse in Dordrecht is door Masterlease uitgeroepen tot ‘Master in schadeherstel’ en mocht de bijbehorende wisselbokaal in ontvangst nemen. Er is door de jury onder meer gekeken naar criteria als klantvriendelijkheid, kwaliteit-prijsverhouding, service, schadelastbeheersing, het gemiddelde schadebedrag, het nakomen van gemaakte afspraken en het meedenken met de klant door het schadeherstelbedrijf.

Reageer op dit artikel