nieuws

Kifid verlaagt plafond bindend advies

Archief

In de branchebrede klachtenregeling is het plafond van bindend advies voor het intermediair verlaagd van € 150

000 naar € 100.000. Voor aanbieders is de grens daarentegen verhoogd tot € 250.000 (was € 150.000). Verder is hoger beroep mogelijk voor claims vanaf € 25.000. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het reglement van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Genoemde grenzen waren maandenlang een strijdpunt tussen Kifid en de intermediaire organisaties, die nu melden dat zij hun leden zullen voorstellen collectief in te stemmen met het bindende karakter van een Kifid-uitspraak. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft positief gereageerd op de wijzigingen.

Reageer op dit artikel