nieuws

Kifid preekt voor eigen parochie bij NVA

Archief

“Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en vooral zeggen wat je niet doet. Als intermediair hoef je dan weinig te vrezen van het Kifid”, aldus directeur Edgar du Perron, voorzitter van de Geschillencommissie Kifid tijdens een seminar over aansprakelijkheid voorafgaand aan de NVA ledenvergadering.

Du Perron, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kleinzoon van de bekende schrijver Eddy du Perron, zette nog eens uiteen wat tussenpersonen van het Kifid kunnen verwachten. Gezien de vaak instemmende reacties uit het publiek leek het erop dat hij een ‘thuiswedstrijd’ speelde. Het NVA-bestuur en met name directeur Niels Mourits, kreeg diverse malen een pluim uitgereikt wegens de ‘constructieve bijdrage’ aan de gedachtenbepaling die er ondere andere toe leidde dat het plafond voor bindend advies werd verlaagd naar _ 100.000.
Bindend en niet-bindend
Kifid hanteert een driefasenmodel. Eerst de interne klachtenbehandeling, vervolgens de Ombudsman en daarna de Geschillencommissie. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend als beide partijen daarmee instemmen. “Als de adviseur kiest voor een bindende uitspraak, moet de klant mee en kan hij niet meer alsnog naar de rechter stappen”, verduidelijkte Du Perron nogmaals de procedure bij Kifid. “Daarmee zijn we met goedkeuring van het ministerie afgeweken van de Grondwet waar is bepaald dat je als belanghebbende altijd naar de rechter mag stappen. Als je de klant zelf voor bindend of niet-bindend zou laten kiezen, zou hij zijn keus kunnen laten afhangen van zijn kansen in die situatie”, aldus Du Perron. “Bij een individuele beslissing voor wel of niet-bindend moeten beide partijen daarmee instemmen. Anders zou de dienstverlener op het laatste moment kunnen kiezen voor niet bindend als zijn zaak in zijn eigen ogen niet sterk genoeg is.”
Aansprakelijkheid
Inleider Willem Pel van Bavam ging tijdens dit seminar in op een aantal aansprakelijkheidssituaties en uitspraken die ook voor tussenpersonen van belang zijn. “Wij verwachten een verdere toename van de aansprakelijkheid van de werkgever die niet gedekt is op de avb”, aldus Pel
E-mail bewaren
Hij gaf verder nog een aantal tips om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen. ‘Zorg dat uw advisering tot ten minste vijf jaar na het einde van de looptijd te reconstrueren valt, bewaar de ontvangen en verzonden e-mail en datzelfde geldt voor de verzend- en ontvanglijsten van de fax”, zei hij.
Hij vind verder dat veel tussenpersonen nog steeds een te lage dekking hebben voor beroepsaansprakelijkheid. Probeer dat bedrag in elk geval te verhogen, zei Pel. “De WFT eist nu _ 1 mln. Vreemd genoeg geldt dat zowel voor degene met een portefeuille van _ 5.000 als voor iemand met een portefeuille van _ 50 mln, aldus Pel. “Soms is die dekking lang niet voldoende en doet de tussenpersoon die klanten heeft met grote belangen er goed aan voor een dekking van _ 2 of misschien zelfs _ 5 mln te kiezen.”
kunt maken, heb je niets te vrezen van het Kifid.”,

Reageer op dit artikel