nieuws

Keuzepensioen van Reaal geïntroduceerd

Archief

Reaal Bedrijven heeft het al in januari aangekondigde Keuzepensioen geïntroduceerd: een collectieve pensioenregeling met keuzemogelijkheden voor werknemer en werkgever.

“Het is tijd voor een verzekeraar die beseft dat iedereen in een collectief anders is.” Die slogan prijkt boven de advertenties voor het Reaal Keuzepensioen. De kreet wordt gevisualiseerd door een tafelvoetbalspel, waarbij de spelers optisch duidelijk van elkaar verschillen.
Het Keuzepensioen herbergt volgens Reaal de collectieve voordelen van een scherp tarief, soepele medische acceptatie en solidariteit. Die voordelen worden gecombineerd met keuzemogelijkheden voor de werknemer en de werkgever. Maatwerk die een doorsnee-pensioenregeling niet biedt, aldus de verzekeraar.
Kiezen
De basisregeling stelt Reaal in samenspraak met de werkgever samen. Keuzes hierbij zijn onder meer de aanvangsleeftijd van de regeling (18, 20 of 25 jaar), de standaard pensioendatum (60 of 65 jaar) en een pensioenuitkering op basis van eindloon of middelloon. Verder kan de werkgever binnen de pensioenregeling kiezen voor een aanvullende spaarregeling en een eventuele jaarlijkse bijdrage daaraan.
De deelnemer kan vervolgens afwijken van de standaard pensioenopbouw. Door af te zien van een partnerpensioen wordt het opbouwpercentage verhoogd van 1,75% naar 2% per jaar. Het partnerpensioen – standaard 70% van het ouderdomspensioen – kan ook worden verhoogd tot 100% van het ouderdomspensioen. Het opbouwpercentage zakt dan van 1,75% naar 1,6%.
Een tweede keuzemogelijkheid heeft de werknemer voor wat betreft de pensioendatum. Die kan, in ruil voor een hoger of lager pensioen, worden verlengd of vervroegd.
De werkgever kan een aanvullende spaarrekening hebben geopend en in dat kader een spaarpremie aan de werknemer hebben toegezegd. Die laatste kiest vervolgens voor een kapitaalverzekering naar keuze. Ook kan hij aanvullende stortingen doen. De werknemer kan het kapitaal uiteindelijk gebruiken voor een aanvulling op het pensioen of vervroegde pensionering.
Reaal indexeert de pensioenen door middel van overrente. Standaard meeverzekerd is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Reaal hanteert daarbij vier ao-klassen.

Reageer op dit artikel