nieuws

Keurmerk voor hypotheekadviseurs in de maak

Archief

Op initiatief van de Hypothekers Associatie gaan volgende maand een aantal belangengroepen rond de tafel zitten om zich te buigen over de invoering van een keurmerk voor hypotheekadviseurs.

De Hypothekers Associatie is initiatiefnemer van een ‘nationaal platform’ van instanties die te maken hebben met hypotheekadvisering. Aan het platform zullen onder meer vertegenwoordigers uit de financiële wereld en de verzekeringswereld en verschillende hypotheekketens deelnemen. Consumentenvereniging Eigen Huis zal als waarnemer bij de verkennende gesprekken aanwezig zijn. Komende maand zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden.
Doel van het platform is de invoering van een keurmerk voor hypotheekadviseurs om de wildgroei aan hypotheekbemiddelaars in de hand te houden. Klanten kunnen afgaan op dit kwaliteitslabel. De instanties die aan het overleg deelnemen, zullen zich onder meer buigen over de vraag welke eisen aan het keurmerk gesteld moeten worden. Directeur Nusmeijer van de Hypothekers Associatie hoopt dat het keurmerk al volgend jaar ingevoerd kan worden.
J.A. Nijhof, adjunct-directeur van Eigen Huis, vindt het voorbarig om nu al over een keurmerk te praten als het huidige systeem op provisiebasis nog van kracht is. De consumentenorganisatie voelt meer voor een vast tarief voor hypotheekbemiddeling. “Onder de huidige omstandigheden heeft het weinig zin een keurmerk in overweging te nemen”, aldus Nijhof. “We zijn wel als waarnemer bij de besprekingen aanwezig om oog te houden op zaken als de provisie.”
Nusmeijer vindt het jammer dat Eigen Huis vooralsnog niet actief aan de invoering van het keurmerk wil meewerken. “Het keurmerk dat wij voor ogen hebben moet juist de onafhankelijkheid van de makelaars waarborgen. De eisen voor het keurmerk moeten dat kunnen afdwingen.”

Reageer op dit artikel