nieuws

Keurmerk Hypotheken keurt captive niet af

Archief

De Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB) die beoordeelt of een hypotheekadvieskantoor in aanmerking komt voor het kwaliteitskeurmerk, vindt het geen punt als de bemiddelaar geheel of gedeeltelijk in handen is van een geldverstrekker.

“De wijze van adviseren is belangrijker dan eigendomsverhoudingen”, zo stelt de stichting in haar nieuwsbrief. Volgens de SKHB speelt de onafhankelijkheidsdiscussie net zo goed een rol bij bij de beloningswijze van het intermediair. “Een veel gehoord kritiekpunt is immers dat bemiddelaars zich in hun advisering zouden laten leiden door de hoogte van de provisie.”
“Als er productieverplichtingen zijn, dan ligt het natuurlijk weer anders en geven we geen keurmerk af”, licht woordvoerder Wouter van der Heijden desgevraagd toe. “Bij een beoordeling moeten alle papieren op tafel komen, dus ook overeenkomsten met geldverstrekkers. Zien we dat een kantoor erg veel productie onderbrengt bij één bepaalde geldverstrekker, dan zoeken onze auditors dit natuurlijk uit.” Ten aanzien van de onafhankelijkheid stelt de stichting onder meer de eisen dat een kantoor minimaal vijftien aanbieders moet kunnen aanbieden, de productie gespreid plaatsvindt en dat de bemiddelaar in het advies aan de klant zijn voorkeur voor een bepaalde partij of bepaald product kan onderbouwen. Vooral deze laatste ‘aantoonbare objectiviteit’ zal bij de beoordeling een zwaardere rol gaan spelen, aldus de keurmerkorganisatie.
Verklaring
De onafhankelijkheidsverklaring waar de Hypotheekshop mee kwam vlak nadat Aegon bekendgemaakt had dat zij een belang had in de nieuwe fusiecombinatie Kamerbeek-Meeùs, juicht de stichting van harte toe. In zo’n verklaring stelt een franchisenemer op geen enkele manier gebonden te zijn aan een geldverstrekker of verzekeraar. Volgens Van der Heijden nemen inmiddels ook andere ketens dit initiatief over. “Mocht er nog enige twijfel bestaan bij het publiek over de onafhankelijkheid, dan moet een dergelijke verklaring de laatste twijfels weghalen.”
Opvallend is overigens dat de stichting even verder in de nieuwsbrief openlijk haar vraagtekens zet bij de onafhankelijkheidsdiscussie. “Je kunt je afvragen of de consument deze kwestie werkelijk interessant vindt.”
De SKHB zegt sinds begin dit jaar drie bemiddelaars hun keurmerk afgenomen te hebben, omdat zij niet aan de onafhankelijkheidseisen voldeden. In totaal hebben, sinds de start anderhalf jaar geleden, zo’n vierhonderd kantoren in ons land het keurmerk op zak.
Bekendheid
Om de bekendheid en het imago van het keurmerk te onderzoeken, hield de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling eind vorig jaar een telefonisch onderzoek onder bijna zeshonderd consumenten van wie de hypotheek net gepasseerd was. Bijna 60% had de hypotheek via het intermediair (hypotheekwinkel of atp) gesloten, 30% via de bank en 10% via direct-writers en overige partijen.
Volgens de stichting verschilt de bekendheid van het keurmerk per aanbieder: van degenen die kozen voor de assurantietussenpersoon kende 23,5% het keurmerk, bij de hypotheekwinkel was dit 19,6% en bij de bank 25%.
Van alle consumenten zei 45% bij een volgende hypotheek een bedrijf met een keurmerk te overwegen. Bij degenen die hun hypotheek gesloten hadden via een hypotheekwinkel lag dit percentage zelfs op 70%, bij een makelaar op 61%, bij een assurantietussenpersoon op 55% en bij een bank op 30%
De stichting trekt hieruit de conclusie dat de aanvangsbekendheid positief is. De communicatie vanuit de keurmerkbedrijven zou hieraan een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. De komende maanden gaat de SKHB adverteren in tijdschriften zoals VT Wonen, Huis 2000 en Kopen en Wonen; bladen die veel gelezen worden door mensen met verhuisplannen. Verder werkt de stichting aan de bekendheid op Internet. Zo is het keurmerklogo inmiddels opgenomen op verschillende hypothekensites. Tot slot doet de stichting een oproep aan de vierhonderd keurmerkbedrijven op hun site een hyperlink naar www.skhb.nl te maken.

Reageer op dit artikel