nieuws

Keuringsgrenzen worden afgerond

Archief

Het Verbond van Verzekeraars overlegt met het ministerie van VWS over het afronden van de geïndexeerde bedragen voor keuringsgrenzen.

Begin dit jaar zijn de bedragen verhoogd die gelden als grenzen voor medische keuringen voor arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen. Het is voor het eerst dat deze bedragen zijn aangepast (aan de prijsconsumptie-index van het CBS). Voor aov’s gaat het nu om f 64.260 (f 60.000) voor het A-risico en f 42.840 (f 40.000) voor het B-risico. Bij levenpolissen gaat het nu om f 321.300 (f 300.000).
De nieuwe bedragen zijn eind vorig jaar in de Staatscourant gepubliceerd. De betrokken verzekeraars waren op dat moment nog niet op de hoogte (zie AM 1/2, pag. 11). “Het Verbond heeft op 3 januari de verzekeraars ingelicht”, zegt Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes. Niet moet worden uitgesloten dat verzekeraars op 2 en 3 januari een verkeerde grens hebben gebruikt. Zoontjes: “Daar is ons echter niets van bekend.”
Het is de bedoeling dat de verzekeraars, vooral met het oog op de euro, de bedragen naar boven gaan afronden. De verzekeraars zijn daar uiteraard vrij in, maar volgens Zoontjes overlegt het Verbond dit met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De afronding zal begin volgend jaar ingaan.

Reageer op dit artikel