nieuws

Keuringsgrens bij Zwolsche

Archief

bij overlijdensrisicoverzekeringen geldt bij de Zwolsche Algemeene niet meer voor posten van f 200

000 (verzekerd bedrag) en hoger maar voor f 200.001 en hoger. Om de keuring te ontwijken, sloten klanten posten van f 199.999. Omdat het bedrag van f 200.000 rond in de praktijk beter hanteerbaar is, heeft de ZA de keuringsgrens met f 1 verschoven.

Reageer op dit artikel