nieuws

Kersverse vereniging voor diefstalbescherming auto’s

Archief

De kersverse Vereniging Bescherming Mobiele Objecten (VBMO) in Rotterdam is een ledenwerfcampagne onder bedrijven en particulieren gestart. De vereniging wil met behulp van electronische apparatuur in auto’s de schade door inbraak, diefstal en ongeval beperken.

Het lidmaatschap van de VBMO omvat hoofdzakelijk het inbouwen van een Integrated Car Communication System (ICCU), een geavanceerd systeem voor plaatsbepaling van het voertuig. De coördinaten van de plaats waar de auto zich bevindt, worden automatisch gemeld aan de alarmcentrale: het Auto Communicatie Centrum.
Tevens registreert het ICCU plaats, tijd, rijrichting, en snelheid van de auto, zodat ook ongeoorloofd gebruik (joy riding) effectief kan worden bestreden. Op dit ICCU kunnen alle gangbare auto-alarmsystemen worden aangesloten, zegt marketing manager J. Noppen.
Bij alarm-meldingen als gevolg van inbraak, diefstal, of ongeval komt de alarmcentrale in actie. “Diefstal van de auto is vrijwel onmogelijk, omdat inbraak of sabotage terstond wordt gesignaleerd en herkend”, aldus Noppen. Hij denkt, dat VBMO-leden op grond van hun lidmaatschap en de daarmee gepaarde gaande anti-diefstalmaatregelen lagere verzekeringspremies zouden kunnen bedingen bij verzekeraars. Ook sluit hij niet uit, dat de vereniging te zijner tijd een collectief verzekeringscontract sluit ten behoeve van de leden.
Tot de doelgroep van de VBMO behoren particulieren en bedrijven, in bezit van auto’s met een waarde vanaf f 45.000 en uitgerust met een alarminstallatie. Het bestuur van de vereniging bestaat naast Noppen uit mr H.F. Fens van een gelijknamig advocatenkantoor in Dordrecht en ir P. de Geus. Het lidmaatschap van de VBMO kost f 152,65 per maand. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 010 – 425.25.75/476.99.15 (fax).

Reageer op dit artikel