nieuws

Kerncijfers

Archief

Achmea Groep Aegon Delta Lloyd Fortis Groep ING Groep 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 omzet 12

608 11.387 9.445 8.815 4.713 4.748 5.821 5.576 16.897 14.942 bruto premie leven 2.517 2.287 4.353 3.919 1.802 1.993 2.418 2.333 7.458 6.312 bruto resultaat leven 164 185 858 423 304 279 511 470 819 689 bruto premie schade, 3.631 3.455 1.000 1.055 1.040 976 1.287 1.246 2.651 2.578 w.v. ziekte en ongevallen 2.109 2.096 145 216 79 77 203 202 867 860 motor 973 900 370 345 355 320 342 329 580 516 transport 33 28 85 94 77 75 129 122 81 81 brand 254 221 299 295 363 356 443 422 750 749 ov.varia 109 120 101 105 165 147 170 170 373 372 techn. resultaat 56 17 29 6 35 25 51 -12 188 146 w.v. ziekte en ongevallen 79 74 47 9 17 32 28 26 130 115 motor -26 -43 -21 -21 -23 -24 -3 -43 -23 -27 transport 3 5 0 6 9 4 7 6 9 7 brand 28 7 12 6 26 9 16 6 61 37 ov.varia -27 -25 -8 6 6 4 3 -6 11 14 bruto resultaat schade 103 90 36 18 50 37 77 19 188 146 medewerkers 5.381 5.142 4.085 4.122 2.338 2.520 3.378 3.561 9.410 8.991 Kerncijfers Interpolis Ohra Royal Nederland Stad Rotterdam UAP-Nieuw Rotterdam 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 omzet 4.425 3.717 1.453 1.324 1.304 1.111 4.035 3.469 2.691 2.624 bruto premie leven 1.900 1.295 324 256 362 219 1.504 1.174 961 881 bruto resultaat leven 151 116 5 1 2 4 73 65 18 10 bruto premie schade, 1.498 1.438 865 815 821 725 1.361 1.217 1.171 1.246 w.v. ziekte en ongevallen 457 434 748 719 18 20 632 600 548 557 motor 474 413 59 51 502 396 363 307 219 257 transport – – 0 0 57 49 73 52 111 132 brand 489 462 29 25 183 196 191 175 216 218 ov.varia 132 129 29 20 61 64 102 83 77 82 techn. resultaat 92 -5 16 24 34 28 68 40 6 -33 w.v. ziekte en ongevallen 56 59 20 13 5 3 70 62 27 15 motor -21 -48 4 1 0 2 -16 -33 -16 -34 transport – – 0 0 0 -1 4 4 0 1 brand 54 -8 3 1 21 19 8 4 8 15 ov.varia 3 3 -5 1 8 5 2 3 3 0 bruto resultaat schade 118 6 24 16 72 60 42 32 21 -3 medewerkers 1.906 2.145 977 849 868 794 2.135 2.043 1.012 1.070

Reageer op dit artikel