nieuws

Kerkenverzekeraar Donatus naar nieuwbouw in Rosmalen

Archief

De onderlinge kerkenverzekeraar Donatus betrekt in mei volgend jaar een nieuw kantoorgebouw in Rosmalen, vlakbij de huidige vestigingsplaats Den Bosch. Het bestaande pand is verkocht en wordt verder gehuurd tot de verhuisdatum.

De verkoop van het bestaande kantoorgebouw in Den Bosch leverde Donatus (22 medewerkers) een boekwinst op van bijna f 2,5 ton. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserves. Door de verkoop van het pand viel tevens een bedrag van f 1 mln vrij in de reserve onderhoud gebouwen, waardoor de bedrijfskosten daalden tot f 2,3 (3,3) mln.
Donatus behaalde vorig jaar een netto winst van bijna f 18 mln. In verband met dit resultaat is opnieuw de helft van de ontvangen brandpremies (f 12,2 mln) aan brandverzekerden en f 3,3 mln toegevoegd aan het eigen vermogen.
De bruto premie-omzet steeg naar f 26,6 (25,3) mln, waarvan f 24,3 (23,1) mln uit brandverzekeringen en f 2,2 (2,2) mln uit auto(casco)verzekeringen. Het brancheresultaat brand beliep f 16,9 (16,4) mln en dat van casco auto f -0,1 (-0,1) mln. Na toevoeging van provisies assurantiebemiddeling (o.m. wa-auto) en opbrengsten uit beleggingen, alsmede na aftrek van belastingen bedroeg het resultaat brand f 17,5 (16,0) mln en dat van auto f +0,5 (0,3) mln.

Reageer op dit artikel