nieuws

Kenniscentrum Milieuschade

Archief

Een groep van zo’n twintig schadeverzekeraars heeft het Kennis- en Expertisecentrum Milieuschade opgericht.

Het is een voortzetting van de activiteiten van de Nederlandse Milieupool (NMP). Het kenniscentrum richt zich op advisering van de aangesloten verzekeraars en tussenpersonen op het gebied van risicobeoordeling en schadebehandeling in het kader van de MilieuSchadeVerzekering. Per 1 januari is de herverzekeringsfunctie van de NMP vervallen. “Uit een evaluatie is gebleken dat de meeste verzekeraars hier minder behoefte aan hebben, omdat zij in staat zijn het risico van milieuschade zelf te dragen en onder te brengen in de eigen herverzekeringscontracten”, aldus de milieupool. Het kenniscentrum is vooralsnog voor drie jaar opgericht en valt organisatorisch onder de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN).

Reageer op dit artikel