nieuws

Kasgelddekking in januari 2002: vier verzekeraars zijn eruit

Archief

Slechts vier verzekeraars bieden op dit moment een oplossing voor de dekking van de grote hoeveelheden kasgeld bij winkeliers in de maand januari 2002, zo blijkt uit een inventarisatie van AssurantieMagazine. In deze ‘duale periode’ zullen toonbankinstellingen grote hoeveelheden euro’s en guldens in de kassa hebben. De lopende kasgeldverzekering van de bedrijven zal niet toereikend zijn.

Nationale-Nederlanden was de eerste verzekeraar die, al in een redelijk vroeg stadium, had nagedacht over de kasgeldproblematiek in januari 2002. Mei vorig jaar introduceerde de verzekeraar de ZekerheidsCombinatie Detailhandel. Elke detaillist die tussen 1 juni en 31 december 2000 deze pakketpolis sloot, kreeg als extraatje een “gratis verdubbeling van het verzekerde bedrag van de Geldverzekering in de maand januari 2002”.
Woordvoerder John Riepen zegt in een nadere toelichting: “Het onderwerp staat heel hoog op de agenda. Op dit moment bieden wij de detaillisten die deze polis bij ons hebben gesloten voor een bedrag tot f 1 mln een verdubbeling van de dekking, zonder extra kosten. Over alle andere varianten zijn we nog intern in gesprek en ook in overleg met het Verbond van Verzekeraars. In sommige gevallen zal een verdubbeling wellicht niet voldoende zijn. Ik kan nog geen uitsluitsel geven wanneer we de oplossing hebben.”
De Tilburgse verzekeraar Interpolis verdubbelt gedurende de bewuste maand, de zogenoemde duale periode, het verzekerde bedrag voor alle ondernemers die op dat moment een kasgelddekking hebben lopen. Dat is gratis. Na deze maand gelden weer de normale bedragen. “Het meerdere boven factor 2 is verzekerbaar tegen de daarvoor geldende toeslagen. Dit geldt zowel voor de inventaris- en goederenverzekering als voor een geldverzekering”, zegt woordvoerder Koen van Veldhoven.
Maatwerkoplossing
“We gaan er soepel mee om”, zegt Delta Lloyd woordvoerder Hans Koeleman. “Het kleinere midden- en kleinbedrijf (mkb) zal bij Delta Lloyd kunnen rekenen op een verdubbeling van de verzekerde bedragen tot maximaal f 20.000, zonder een extra premieverhoging. Het is ons doel er voor te zorgen dat dit winkelgeldprobleem voor onze klanten zo min mogelijk administratieve rompslomp met zich meebrengt. Voor het grotere mkb zal het waarschijnlijk meer om een maatwerkoplossing gaan. Ik verwacht dat we binnen nu en een aantal weken daar meer duidelijkheid over kunnen verschaffen.”
Bij Amev staat het onderwerp hoog op de prioriteitenlijst, maar er is nog geen concreet plan. “Er zijn nog te veel onduidelijkheden”, zegt woordvoerster Miranda Noorlander. “Zo praat minister Zalm bijvoorbeeld nog met de banken over verruiming van de openingstijden in die periode. Dat zou weer een andere kijk op de zaak kunnen geven. Wij verwachten dat we half juni een concreet plan aan onze relaties kunnen voorleggen.”
Verzekeraar Aegon heeft wel een oplossing voor het probleem. “Aegon Schade verruimt in december 2001 en januari 2002 de dekking. Tijdens deze omwisselingsperiode van guldens naar euro’s blijft het verzekerde bedrag voor guldens gewoon van kracht. Daarnaast is eenzelfde waarde in euro’s verzekerd. Een voorbeeld: een winkelier die f 5.000 kasgeld bij ons verzekerd heeft, krijgt tijdens de omwisselingsperiode een extra dekking voor 2268,90 euro. Deze extra dekking is gratis. De extra dekking geldt uitsluitend voor de euro en niet als uitbreiding op de bestaande verzekerde som”, vertelt woordvoerster marjolein Wester.
“De huidige polisvoorwaarden blijven ook voor de eurodekking van kracht. Dat wil onder andere zeggen dat geld volgens de polisvoorwaarden en eventuele clausules moet worden opgeborgen. In samenwerking met onze preventiepartners bieden wij faciliteiten om het extra kasgeld op een veilige manier op te bergen”, zegt Wester.
Beroving
Royal Nederland Schade neemt de winkelgeldproblematiek mee in het kader van de fraude- en berovingsverzekering en de verzekering van geldtransporten. “We zullen in ieder geval met een aanbod komen richting onze verzekerden, maar ik kan nog niet zeggen wanneer dat zal zijn”, zegt woordvoerder Michael Bakker.
Directievoorzitter Jos Baeten van Stad Rotterdam vindt het “de plicht van Stad Rotterdam om met ondernemers tot een aanvaardbare oplossing te komen, die ook voor ons acceptabel is”. Baeten kan er op dit moment nog niet meer over zeggen. “Er wordt op Verbondsniveau overleg gepleegd met de betrokken overkoepelende instanties en de overheid. Ik kan op dit moment nog niet zeggen tot welke oplossing we komen. Het is natuurlijk ook iets dat ons en de ondernemers overkomt en waar we geen invloed op uit kunnen oefenen.”
Royal Nederland Schade neemt de winkelgeldproblematiek mee in het kader van de fraude- en berovingsverzekering en de verzekering van geldtransporten.

Reageer op dit artikel