nieuws

Kapitaalverzekering Amev- Ardanta op pakketpolis Forum

Archief

Forum Schade heeft de vorig jaar geïntroduceerde Voordeelpakketpolis uitgebreid met een uitvaartverzekering op kapitaalbasis. Risicodrager is Amev-Ardanta, net als Forum een Fortis-onderneming.

De Uitvaart Kapitaalverzekering kent een maximaal te verzekeren bedrag van f 15.000. De premiebetaling loopt tot het 65ste levensjaar van de verzekerde. Voor kinderen tot zestien jaar geldt een gratis dekking van f 4.000.
De afsluitprovisie bedraagt 5% over de verzekerde som. Aan doorlopende provisie wordt 6% van de jaarlijkse premie uitgekeerd.
De Forum Voordeelpakketpolis kent nu twee uitvaartproducten van Amev-Ardanta. Een natura-uitvaartverzekering zat al in het pakket. Het Forum-pakket kan de klant een maximale korting van 9% opleveren.
Voor het voeren van levensverzekeringen heeft natura-uitvaartverzekeraar Amev-Ardanta een WTV-vergunning aangevraagd. Die vergunning is nog niet verleend door de Verzekeringskamer.

Reageer op dit artikel