nieuws

Kapitaal- en lijfrentepolis samen geen schijnhandeling

Archief

Een gelijktijdig gesloten kapitaal- en lijfrenteverzekering kunnen niet worden gezien als één kapitaalverzekering tegen koopsom, waarvoor vermogensbelasting verschuldigd is.

Dat is de uitspraak van het Hof in Leeuwarden, waartegen de staatssecretaris van Financiën geen cassatie zal instellen. De uitspraak is gedaan in een zaak waarin een belanghebbende in 1990 gelijktijdig een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering sluit, bij twee verschillende maatschappijen.
B sluit bij verzekeraar X een verzekering die in 2002 (of bij eerder overlijden) een uitkering geeft van f 4.454.000, tegen een koopsom van f 758.700 en jaarlijkse premies van f 151.740. Bij verzekeraar Y sluit B, via dezelfde tussenpersoon, een polis die tegen een koopsom van f 1.058.073 recht geeft op jaarlijkse uitkeringen (bij leven) van f 151.740. De verzekeraars X en Y behoren niet tot hetzelfde concern; de tussenpersoon heeft geen volmacht van één van beide maatschappijen.
Omdat B de verzekeringen op advies van zijn tussenpersoon heeft gesloten met het oog op de fiscale voordelen van beide polissen in hun onderlinge samenhang, stelt de inspecteur dat sprake is van een schijnhandeling. Hij vindt de polissen voor de toepassing van het fiscale recht – in deze vermogensbelasting – één kapitaalverzekering tegen koopsom.
Het Hof is het hier niet mee eens, omdat “de overeenkomsten zijn aangegaan met twee verschillende verzekeraars die geen onderlinge relatie onderhouden, die zelfstandig premies hebben vastgesteld en B geen extra voordelen hebben doen toekomen met betrekking tot kosten en rendement”. Dat B is geadviseerd door één tussenpersoon doet hieraan volgens het Hof niet af. (uitspraak 1052/95 van 1 oktober 1999)

Reageer op dit artikel