nieuws

Kantelen

Archief

De verzekeraars zijn met een pakket maatregelen gekomen die de positie van de consument bij schadeverzekeringen verbeteren

Meer informatie en/of voorlichting, betere klachtenbehandeling en consumentvriendelijke aankoop- en opzeggingscondities laten zien hoe ook verzekeraars meer naar de klant willen kantelen. Na een jarenlange touwtrekkerij met consumentenorganisaties, politiek Den Haag en de Europese Commissie lijken verzekeraars de particuliere klant nu echt tot koning te hebben gekroond. De meest opvallende en vooral door intermediairmaatschappijen fel bestreden wijziging uit het pakket maatregelen is het terugbrengen van de contractstermijn tot standaard een jaar. Niet bepaald een cosmetische mutatie, want volgens een onderzoek van de Consumentenbond kent een kwart van alle schadeverzekeraars nog alleen vijf- en tienjaars contracten bij vooral avp, opstal- en inboedelverzekeringen. Dat gaat dus veranderen, zij het onder een verhoging van de premies. Die premieverhoging zou nodig zijn, omdat ,,éénjarige contractstermijnen hogere kosten met zich brengen”, aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn informatiebulletin Bondig. Nu is onmiskenbaar dat het hanteren van jaarcontracten een stimulerende werking zal hebben op het oversluiten van posten. Een ‘shoppende’ klant zal eerder en vaker overstappen naar een goedkopere verzekeraar. Dit leidt tot meer werk en verhoging van de administratieve druk bij zowel de verzekeraars als het intermediair dat zich aanzienlijk meer moet (gaan) inspannen om bestaande klanten vast te houden. Of dit een premiestijging tot tien procent rechtvaardigt, zoals enkele maatschappijen hebben laten weten, lijkt uiterst twijfelachtig. Immers, onder handhaving van de mogelijkheid tot jaarlijkse stilzwijgende verlenging, zullen verzekeraars vrijwel geen omkijken blijven hebben naar het leeuwendeel van hun contracten. Wat dat betreft weten direct-writers, niet geheel ten onrechte de kampioenen van het consumentisme genoemd, uit hun ervaring beter. Ook zal een bovenmatige verhoging van de premies het oversluiten van verzekeringen juist in de hand kunnen werken. Het valt te hopen dat verzekeraars het niet zullen laten bij imagoverbeterde maatregelen voor schadeverzekeringen alleen. Ook het levenverzekeringsbedrijf wacht op een verbetering van de voorwaarden, onder meer op het punt van de door de consument zo gewenste doorzichtigheid van de ‘eerste kosten’. Wat dat laatste betreft zou de invoering van een standaard doorlopende provisie een hele verbetering zijn. Het is aan het Verbond van Verzekeraars om te bewijzen dat zijn stelling dat ,,als de klant meer duidelijkheid over het verzekeringsproduct eist, deze er zal moeten komen” geen loze woorden zijn. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel