nieuws

‘Kansen volmachtbedrijf zitten vooral bij inkomensproducten’

Archief

“Nieuwe kansen voor de volmachtbedrijven liggen vooral op het gebied van de inkomensverzekeringen”, aldus Marcel Holtrop van Aegon. Hij zei dat ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van Aegons relatie met volmachtbedrijven op Paleis Soestdijk.

“Bij velen in de branche leeft nog het idee dat gevolmachtigden zich vooral met schadeverzekeringen bezighouden, maar producten rondom het inkomen gaan een steeds belangrijker plaats innemen”, aldus Holtrop ten overstaan van 120 mensen. Zij vertegenwoordigden 65 volmachtbedrijven.
Aegon heeft grote plannen met de volmachttak. De verzekeraar heeft nu _ 640 mln premieomzet in het schadebedrijf, waarvan 20% (een kleine _ 130 mln) in volmacht. “In het schadebedrijf verwachten wij in de periode 2008-2010 naar een positie in de top 3 van Nederland te kunnen groeien, met een omzet van ongeveer _ 1 mld”, aldus Holtrop. “Voor het volmachtbedrijf verwacht ik dat in 2010 een omzet van _ 200 mln bereikbaar is.”
Opstapje
Die aanzienlijke stijging is mogelijk omdat het aanwezige potentieel op volmachtgebied nog beter kan worden benut, aldus Holtrop. “Vanuit schade redenerend kun je namelijk nog andere producten binnenhalen, zoals pensioen- en inkomensverzekeringen, de speerpunten van Aegon. Andersom zijn er ook weer aardige opstapjes, zoals inkomensverzekeringen waarbij weer een link met woonhuisverzekeringen is te leggen, als bescherming van toekomstig inkomen.”
In de advisering zijn inkomensverzekeringen, pensioenproducten en werknemerscollectiviteiten heel belangrijke producten. “Ik verwacht dat we in die markt nog forse stappen kunnen maken”, zegt Holtrop. “Wij kijken er in ieder geval serieus naar.”
Internet
Zijn toekomstverwachting is mede gebaseerd op de kwaliteit van de volmachtrelaties van Aegon. “De intrinsieke kennis van de markt is bij onze gevolmachtigd agenten bovenmatig ontwikkeld”, zegt hij. “Daarnaast is de kwaliteit van de expertise bij onze relaties zeer hoog.” Het probleem ligt, volgens hem, meer bij het gebruik van internet, dat ook volgens de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) onvoldoende is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van gevolmachtigden. “Maar internet is een kans. Zeker als je het combineert met de traditionele adviesfunctie.”
Holtrop ziet internet als een van de belangrijkste aandachtspunten “De vraag is hoe je dit moet pushen. Voor de gevolmachtigde is het lastig om op dit punt een rol te spelen. Bovendien legt de concurrentie via internet een druk op de marges.”
Ketenintegratie
Daarnaast zullen de zogeheten GA’s meer moeten investeren in hun backoffice en in ketenintegratie, vindt hij. “Er wordt nog wel eens gezegd, dat ketenintegratie vanwege de rechtstreeks benadering de doodsteek voor de positie van de gevolmachtigd agent is. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Het bedrijfsmodel wordt er sterker van, zeker wanneer volmachthouders en verzekeraars de handen ineenslaan.”
In de t0ekomst zullen er bij gevolmachtigd agenten veel meer claims online worden afgewikkeld, verwacht Holtrop. “Sinds twee jaar worden gevolmachtigden hierbij actief betrokken. Je ziet nu dat er een toenemend animo is om hieraan mee te doen.”
Rapportcijfers
Gevolmachtigden blijken overigens zeer inventief te zijn bij het vinden van nieuwe markten. “Er zijn bedrijven die zich specialiseren in verzekeringen voor medisch personeel en weer anderen die zich helemaal richten op uitvaart”, weet Holtrop.
Tijdens de bijeenkomst werden ook de rapportcijfers bekendgemaakt, die klanten aan het particuliere schadebedrijf van Aegon hebben gegeven. “Met deze 7,4 zijn we zeer tevreden, als we in 2010 maar een 8 kunnen noteren”, aldus Holtrop. “Klanttevredenheid is wat dit betreft onze belangrijkste doelstelling.”
Soestdijk
Paleis Soestdijk bleek een prima locatie te zijn voor de viering van het vijftigjarig jubileum van het volmachtbedrijf van Aegon. “Ik vond vooral de knusse bijna kneuterige sfeer van het paleis opvallend”, aldus Holtrop. “Het straalde echt de sfeer van een familiewoning uit, maar dat was het natuurlijk ook.”

Reageer op dit artikel