nieuws

Kampioenschap Ajax financieel afgedekt?

Archief

Ajax-penningmeester Arie van Os kan vanaf nu een eventueel hernieuwd kampioenschap van zijn club financieel afdekken. Assurantiemakelaar Sedgwick biedt namelijk een Contractual Bonus-polis. Een verzekering voor extra premies en bonussen die in de (voetbal)sport gepaard gaan met succes.

Contractual Bonus lijkt gebaseerd op een verzekering voor over-redemption: een marketing-omschrijving voor onverwacht veel reactie op een bepaalde actie. Die overreactie levert extra kosten op, waartegen een bedrijf zich kan verzekeren. De met die overreactie gepaard gaande winst kan zo volledig in de bedrijfskas gestopt worden.
Contractual Bonus is ook een soort ‘succes-verzekering’, die zich echter puur richt op de sportwereld. Daar gaan successen vaak gepaard met forse premies en bonussen voor de sporters. Tegen die extra financiële verplichtingen kan een club of sponsor zich verzekeren.
In Nederland introduceert makelaar Sedgwick nu de Contractual Bonus-polis. Sedgwick heeft alle 36 Nederlandse betaald voetbalclubs aangeschreven. Zij kunnen zich verzekeren tegen door henzelf vast te stellen successen, zoals kampioenschap, Amstel Cup, Europa Cup, promoveren, niet degraderen, enzovoort. Het te verzekeren resultaat en de daaraan gekoppelde uitkeringen aan spelers en trainer(s) vormen de basis voor de door Sedgwick te heffen premie. Maar ook de clubresultaten van de laatste drie jaar en de laatste mutaties in de spelersgroep en technische staf spelen een rol.
Sedgwick wacht eerst de reacties af die de aanbieding in de voetbalwereld oplevert. Afhankelijk daarvan wordt het produkt wellicht ook in andere Nederlandse sporten uitgezet. Risicodrager van de Contractual Bonus-polissen zijn verzekeraars op de Londense markt Lloyd’s. Daar is het produkt ook ontwikkeld.
De Europese titel had de KNVB zo’n f 8,8 mln aan premies gekost. Sedgwick zou dat succes tegen 30% premie (f 2,64 mln) verzekerd hebben.

Reageer op dit artikel