nieuws

Kamphuisen: ‘Wabb past niet meer bij huidige distributie’

Archief

De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) is volgens verzekeringsjurist mr. Gerard Kamphuisen niet meer toegesneden op de situatie van vandaag. Met de voortschrijdende techniek zijn de grenzen tussen de in de Wabb genoemde tussenpersonen, verzekeraars en gevolmachtigd agenten in hoog tempo aan het verdwijnen. “Het is zaak dat we op korte termijn gaan nadenken over een nieuw wettelijk huis”.

Tussen een voorafje en het hoofdgerecht dat geserveerd wordt op de drieëntwintigste verdieping van het WTC, treden Gerard Kamphuisen en Harry de Meij, hoofd vestigingswetten van de SER, op met hun discussie over de Wabb. De ruim tachtig leden van de Rotterdamse assurantieclub VPV die deelnemen aan het dinnerworkshop-experiment leggen hun mes en vork er met plezier even voor neer.
Het Wabb-intermezzo blijkt geen ‘amuze’. Verzekeringsjurist Kamphuisen voorspelt het intermediair een sombere toekomst, mede naar aanleiding van zijn stelling ‘IT haalt de Wabb in’.
ABN-meisje
Kamphuisen onderbouwt zijn stelling met een ervaring tijdens de aanschaf van een reisverzekering bij ABN-Amro: “Zo’n meisje achter de balie hoeft alleen nog maar ‘Alt-F’ in te drukken, en enkele minuten later heb ik een polis. Maar wie heeft mij nu eigenlijk geaccepteerd?”. Marketeers krijgen volgens de jurist een steeds grotere invloed bij verzekeraars, en dat is onder meer te herkennen aan de distributie: “Het lijkt alsof nog maar weinigen zich realiseren dat het hier een juridisch product betreft”.
Nieuwe IT-toepassingen zoals acceptatiesystemen die het moment van acceptatie naar de tussenpersonen (zonder gevolmachtigde-papieren) hebben gebracht, zorgen volgens Kamphuisen voor ondermijning van de Wabb. “Binnen vijf jaar gaat het huidige distributiesysteem als gevolg van IT-ontwikkelingen volledig op de schop.”
Volgens Kamphuisen kan de branche met het oog op de toekomst twee dingen doen: “Gewoon wachten wat er gebeurt, maar dat heeft de markt al gedaan bij het millenniumprobleem, dus dat lijkt me niet verstandig. Logischer lijkt het me om even goed na te denken om tot een Wabb te komen die goed is toegesneden op de nieuwe situatie.”
Piper Alpha
Harry de Meij, uitgenodigd om de stelling van Kamphuisen te weerleggen, wijst er allereerst op dat het door Kamphuisen genoemde meisje van de ABN waarschijnlijk niet gemachtigd is om een ‘Piper Alpha’ in dekking te nemen. Volgens De Meij zal het ook met de ontwikkelingen ten aanzien van de Wabb allemaal niet zo’n vaart lopen. “We moeten uitkijken dat we van de Wabb geen karikatuur maken. Wat maken we ons bijvoorbeeld nou druk over zo’n garantieverzekering bij de verkoop van een GSM, terwijl ieder weldenkend mens weet dat de meeste garantieverzekeringen bestaan uit een dekking tegen brandend beton onder water. In de adviesgevoelige producten blijft het deskundige advies van de tussenpersoon gewoon recht overeind.”
De Meij voorziet wel dat de toekomstige veranderingen in de wetgeving, en dan met name de liberalisering van de beloningsstructuur, een negatieve invloed zullen hebben op de zorgvuldigheid in de bemiddeling. “De tussenpersoon zal toch aan redelijke normen van professionaliteit moeten voldoen. De SER kan hem daar op afrekenen. Ondeskundigheid en onzorgvuldigheid zullen wij in de toekomst gaan belonen met doorhaling. Want als marktwerking tot problemen in het toezicht leidt, moet je het toezicht aanpassen”, citeert De Meij professor Van Voorden.
Kamphuisen is het op dit laatste punt eens met de SER-vertegenwoordiger: “Met het loslaten van het verbod op retourprovisie is de beer los. Dat gaat zéér grote gevolgen hebben voor het intermediair. Neem bijvoorbeeld het onderbelichte gevolg voor de balanspositie van de tussenpersoon. Velen staan binnenkort voor een probleem ten aanzien van hun oudedagsvoorziening. Daar blijft straks nog maar weinig van over.”

Reageer op dit artikel