nieuws

Kamervragen over zorgprovisies

Archief

Tweede-Kamerlid Frank Heemskerk (PvdA) heeft in de AM Signalen van hedenochtend aanleiding gevonden om aan de ministers Hoogervorst en Zalm schriftelijke vragen te stellen over de provisies bij zorgverzekering. Heemskerk wil weten of de bewindslieden net als ONVZ verwachten dat 3% de gemiddelde provisie zal zijn die verzekeraars in het nieuwe stelsel aan tussenpersonen vergoeden voor de basisverzekering. “Is dit een jaarlijks doorlopende provisie of betreft dit een eenmalige afsluitprovisie?” Hetzelfde wil de socialist weten over de veronderstelde 5 tot 10% provisie voor de aanvullende verzekering.

Heemskerk vraagt verder hoeveel provisie er in het nieuwe zorgstelsel in totaal méér wordt betaald aan tussenpersonen dan nu het geval is. Bovendien wil hij weten of deze provisie door de verzekerde of door de verzekeraar wordt betaald. “Hebt u hier op enige wijze invloed op?”, vraagt hij de bewindslieden en tevens: “Kunnen verzekerden onderhandelen over de hoogte van deze provisies en een deel ervan zélf ontvangen in de vorm van mogelijke retourprovisie?” Heemskerk ziet de gezondheidszorg per saldo duurder worden. “Concludeert u met ons, dat het niet anders kan dan dat de provisie als gevolg van de commerciële uitvoering van de zorgverzekeringswet zal leiden tot hogere zorgkosten?”

Reageer op dit artikel