nieuws

Kamervragen over wanbetalers ziekenfondsverzekering

Archief

Het Tweede-Kamerlid Arib (PvdA) heeft minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen gesteld over 300.000 ziekenfondsverzekerden die uit de (nieuwe) basisverzekering kunnen worden gegooid.

Volgens het Kamerlid dreigen 300.000 verzekerden die hun nominale premie voor de ziekenfondsverzekering niet betalen per 1 januari 2006 voor vijf jaar uit de (nieuwe) basisverzekering te worden gegooid. Zij roept bij de minister in herinnering dat over deze kwestie eerder schriftelijke vragen zijn gesteld en vraagt om een onderzoek naar de werkelijke omvang van deze groep ziekenfondsverzekerden en de oorzaken van het niet-verzekerd zijn. Verder vraagt Arib de mening van de minister over de oplossing van zorgverzekeraars om deze wanbetalers uit de verzekering te gooien en of er alternatieve oplossingen aan hen zijn aangeboden. In de laatste plaats vraagt zij zich af welke gevolgen het niet-verzekerd zijn voor ons gezondheidssysteem en in het bijzonder welk gevaar dit kan opleveren voor de volksgezondheid, zoals HIV/aidsbesmetting etc.

Reageer op dit artikel