nieuws

Kamervragen over tussentijdse opzegging van verzekeringen

Archief

Tweede Kamerlid Frank Heemskerk (PvdA) heeft aan minister Hirsch Ballin (Justitie) schriftelijke vragen gesteld over tussentijdse opzegging van verzekeringen onder het nieuwe verzekeringsrecht.

Heemskerk haakt hiermee in op actuele publicaties over tussentijds opzeggen, maar baseert zich bij zijn vragen op een artikel in AssurantieMagazine van 5 mei.
“Is het feit dat de verzekeraar zich de bevoegdheid toekent om het contract tegen de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum op te zeggen, terwijl de verzekeringnemer enkel het recht heeft om de verzekering op te zeggen tegen de contractvervaldatum (bij langjarige contracten) niet in strijd met artikel 7:940 lid 3?”, wil Heemskerk onder meer weten.

Reageer op dit artikel