nieuws

Kamervragen over toezicht op tussenpersonen

Archief

PvdA-kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga heeft aan minister Zalm van Financiën vragen gesteld over het toezicht op tussenpersonen. De affaires Bouwman (verdwenen beleggingsgelden) en Ibas (ongedekte fietsverzekeringen) zijn de aanleiding.

De roep om meer toezicht op tussenpersonen is zeker niet nieuw en vorig jaar al kondigde de Verzekeringskamer aan onderzoek te gaan doen naar de situatie in de intermediaire wereld, te beginnen met assurantievolmachtbedrijven. Toch vindt Witteveen in de jongste affaires aanleiding om minister Zalm aan de tand te voelen over het gebrek aan toezicht.
Witteveen vraagt Zalm of hij de mening deelt dat “het toezicht op tussenpersonen voor financiële diensten lacunes vertoont en verbetering behoeft”. Zij wijst in haar vragen specifiek op de assurantietussenpersoon “omdat zogenoemde assurantietussenpersonen naast verzekeringen ook andere financiële producten verkopen”.
Captives
Witteveen zwengelt en passant de discussie aan over transparantie over (aandelen)belangen van verzekeraars in tussenpersonen. Zo vraagt zij Zalm of hij de mening deelt dat “vergaande vermenging van belangen tussen financiële instellingen en hun tussenpersonen – waaronder bijvoorbeeld het bestaan van ‘captive-agents’ of het verstrekken van leningen – een potentieel gevaar kan opleveren voor de onafhankelijkheid van die tussenpersoon”. Als Zalm in zijn antwoorden te kennen geeft die mening te delen, dan wil het PvdA-kamerlid graag weten “wat de minister gaat ondernemen om deze onafhankelijkheid te waarborgen”.
Ten slotte vraagt het Kamerlid zich af of “een verzekeringsmaatschappij die financiële belangen heeft in een tussenpersoon niet mede verantwoordelijk is voor het beleid en de financiële situatie van die tussenpersoon”. Met verwijzing naar artikelen in AssurantieMagazine doelt Witteveen hierbij overduidelijk op de relatie tussen Aegon en het failliete kantoor Bouwman Consultancy. Bij dochtervennootschap PB Vermogensbeheer zijn diverse beleggingsgelden verdwenen, terwijl Aegon alle aansprakelijkheid afwijst door te stellen dat zij alleen zaken deed met de assurantietak van Bouwman.

Reageer op dit artikel