nieuws

Kamervragen over Teakwood Rendementspolis van Ohra

Archief

Beleggingen in teakhout in het algemeen en die in de Teakwood Rendementspolis van Ohra in het bijzonder ontmoeten in toenemende mate weerstand bij critici, onder wie zich nu ook de Tweede-Kamerleden Vos en Rabbae (GroenLinks) hebben geschaard.

Beide politici hebben vragen gesteld aan de ministers Zalm (financiën), Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking).
Behalve informatie over te hoge opbrengstprognoses van teakhoutplantages en over onderzoeksresultaten in het algemeen, willen de fractieleden van GroenLinks ook meer inzicht krijgen in de door Ohra voorgehouden prognoses van haar Teakwood Rendementspolis.
Onder meer willen zij van de ministers weten of de hectare-opbrengst, zoals door Ohra aangegeven, reëel is voor 20 jaar oud teakhout, en of het rendement lager kan uitvallen dan minimaal 14% als gevolg van een tegenvallende houtopbrengst of lagere houtprijs.
Verder vragen zij de ministers naar hun mening over het vernietigende oordeel van de Consumentenbond dat geen of een negatief rendement op beleggingen in teakprojecten “zeker tot de mogelijkheden behoort”.
Eerder al kwam de Teakwoord Rendementspolis van Ohra in opspraak. Recentelijk betichtte de Venozolaanse professor Centeno de direct-writer regelrecht van fraude wegens de (te) hoge rendementsprognoses. Ohra beraadt zich nu over het nemen van juridische stappen tegen de professor. Ook de Reclame Code Commissie buigt zich over de Teakwood-polis. Bij de commissie zijn klachten van particulieren binnengekomen over ‘misleidende advertenties’ van Ohra waarin ook zou worden geschermd met (te) hoge rendementsprognoses.

Reageer op dit artikel