nieuws

Kamervragen over schaduwen van letselschadeslachtoffers

Archief

Het Tweede-Kamerlid Martha Wagenaar (PvdA) heeft minister Korthals (Justitie) schriftelijke vragen gesteld over de inschakeling van privé-detectives door verzekeraars.

Aanleiding voor deze vragen was een uitzending van het tv-programma Netwerk op 24 februari waarin verslag werd gedaan van het schaduwen door privé-detectives van slachtoffers van letselschade.
“Bent u van mening dat het noch vooraf noch achteraf medelen van het schaduwen door privé-detectives aan de desbetreffende personen een schending van de privacy inhoudt en strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?”, wil het socialistische Kamerlid weten.
Wagenaar suggereert in dit verband, dat een onafhankelijke toezichthoudende instantie waar zaken voorafgaand aan mogelijk schaduwen worden gemeld een oplossing voor de ondoorzichtigheid van dergelijke praktijken zou kunnen brengen. Zij wil ook van de minister weten of hij vindt, dat betrokken personen achteraf altijd op de hoogte moeten worden gesteld van het feit dat zij geschaduwd zijn.
Inzichtelijk maken
Voorts werpt Wagenaar de vraag op, of de door een verzekeringsmaatschappij gemaakte afweging bij het toekennen van een uitkering tussen de medische rapporten aan de ene kant en de rapportages van privé-detectives aan de andere kant niet voor betrokkenen inzichtelijk moeten worden gemaakt.
“Zou het aanbevelenswaardig zijn indien verzekeringsmaatschappijen slechts privé-detectives inhuren die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie die openbare waarmerken hanteert?”, is haar slotvraag.

Reageer op dit artikel