nieuws

Kamervragen over rechtsbijstandverzekering

Archief

De Tweede-Kamerleden Heemskerk en Wolfsen (beiden PvdA) hebben aan de ministers van Financiën en Justitie schriftelijke vragen gesteld over de grote verschillen in premies voor rechtsbijstandverzekeringen. Hun aanleiding is de publicatie van een onderzoek op Verzekeringssite.nl. “Is het juist dat een vergelijkbare rechtsbijstandverzekering bestaande uit de onderdelen Consument, Inkomen, Wonen en Verkeer, bij de ene verzekeraar € 113 kost en bij een andere maar liefst € 232?”, vragen zij. “Hoe zijn dergelijke grote verschillen te verklaren? Komen deze voort uit grote verschillen in verkoopprovisies voor tussenpersonen?”

Heemskerk en Wolfsen veronderstellen dat er te weinig transparantie in de markt voor rechtsbijstandverzekeringen is? “Wat gaat u hieraan doen?” Ook willen ze weten of het juist is, dat veel verzekeringsmaatschappijen ondoorzichtige en moeilijk leesbare polisvoorwaarden hebben. “Is daarom een goede vergelijking van rechtsbijstandverzekeringen dan ook moeilijk?” Hun andere vragen zijn: “Is het juist dat dergelijke verzekeringen vaak voor vele jaren worden aangegaan en slechts één keer per jaar kan worden overgestapt? Waarom is dit het geval? Bent u het met ons eens dat een automatische verlenging van een dergelijke verzekering alleen kan plaatsvinden als de verzekerde hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld? Hoe gaat u de marktwerking in de markt voor rechtsbijstandverzekeringen verbeteren?”

Reageer op dit artikel