nieuws

Kamervragen over pensioenreglementen

Archief

Volgens de Tweede Kamerleden van D66 Groenman en Van Boxtel worden bij sommige pensioenregelingen de toeslagen op ingegane pensioenen overeenkomstig het reglement niet verder gegeven wanneer de pensioentrekker in een bejaardenhuis of verpleeghuis is opgenomen met een financiële tegemoetkoming van de overheid.

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde hen desgevraagd dat hem dit soort bepalingen in reglementen niet bekend is.
De twee Kamerleden vroegen de staatssecretaris hoe hij denkt te voorkomen dat pensioenuitvoerders geld in de zak houden dat gepensioneerden toekomt, waardoor deze gepensioneerden een kleiner deel aan verzorgingskosten zelf kunnen betalen.
De staatssecretaris antwoordt: “Aanvullende pensioenen zijn primair de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Het is aan hen om al of niet een pensioenregeling te treffen danwel daaraan nadere voorwaarden te verbinden voor zo ver niet strijdig met algemene voorschriften”.

Reageer op dit artikel