nieuws

Kamervragen over ontoereikende solvabiliteitsmarges verzekeraars

Archief

De niet of nauwelijks toereikende solvabiliteitsmarge van sommige schadeverzekeraars heeft geleid tot enkele Kamervragen aan minister Zalm (financiën).

De Kamerleden Smits (CDA) en Witteveen-Hevinga (PvdA) vragen de minister of enkele tientallen verzekeraars een jaar geleden reseves hebben aangehouden die niet of nauwelijks voldeden aan de wettelijke vereisten, en zo ja, of de Verzekeringskamer daartegen acties heeft ondernomen.
Verder willen zij weten of de Verzekeringskamer juist heeft getaxeerd dat het aantal schadeverzekeraars met onvoldoende reserves de komende jaren zal toenemen, en zo ja, of er al dan niet in samenwerking met de Verzekeringskamer wettelijke maatregelen komen waarmee deze problematiek kan worden aangepakt.
Tenslotte nodigen de Tweede-Kamerleden de minister uit een oordeel te geven over de opvatting van de Verzekeringskamer, dat ontoereikende reserves een gevolg zijn van de economische wetmatigheid dat het aantal buitenlandse verzekeraars toeneemt zodra er op prijs wordt geconcurreerd.

Reageer op dit artikel