nieuws

Kamervragen over oneerlijke concurrentie pechhulpverlening

Archief

De Tweede Kamerleden Ferd Crone (PvdA) en Pieter Hofstra (VVD) denken dat er sprake is van oneerlijke concurrentie van de ANWB ten opzichte van Route Mobiel en hebben hierover vragen gesteld aan de ministers van Financiën, Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat.

Volgens beide Kamerleden wordt Route Mobiel als verzekeraar beschouwd in de zin van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) en moet daarom voldoen aan bepaalde solvabiliteitseisen. De ANWB zou hiervoor vrijstelling hebben gekregen op basis van artikel 13 van de WTV. Route Mobiel is deze vrijstelling geweigerd, met als argument dat men de technische hulp heeft uitbesteed. Het gevolg hiervan is dat Route Mobiel meer premie moet betalen en dus een kostennadeel heeft. Ook zouden er voor de ANWB en Route Mobiel verschillende regels bestaan over het mogen verrichten van werkzaamheden op de weg.
Crone en Hofstra willen weten of de bewindslieden van plan zijn deze ongelijke situatie recht te trekken door aanpassing van het gewraakte artikel 13. Meer concurrentie in de pechhulpverleningsmarkt vinden ze wenselijk. Ze denken daarbij ook aan toetreding van het Duitse ADAC en de Belgische wegenwacht tot het Nederlandse wegennet. 
 

Reageer op dit artikel