nieuws

Kamervragen over kruissubsidies

Archief

PvdA-kamerlid Frank Heemskerk heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Hans Hoogervorst (VWS) naar aanleiding van een onderzoek van IG&H naar kruissubsidies bij zorgverzekeraars.

Volgens onderzoek van adviesbureau IG&H is bij ziektekostenverzekeringen sprake van kruissubsidiëring tussen individuele en collectieve contracten. Verzekeraars financieren goedkope, collectieve polissen met dure individuele contracten.
Naar aanleiding van deze constatering wil Heemskerk van de minister weten wat deze ervan vindt dat niet-werkenden en zelfstandigen op deze wijze meebetalen aan de collectiviteitskorting die werknemers van grote bedrijven krijgen. Ook wil hij weten in welke omvang er sprake is van kruissubsidiëring en wat de opvatting van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is en of de NZA maatregelen heeft getroffen om kruissubsidiëring tegen te gaan.
Verder is Heemskerk benieuwd naar de opvatting van toezichthouder DNB, die toeziet op aanwending van mogelijke reserves, en welke maatregelen de toezichthouder inmiddels heeft getroffen.

Reageer op dit artikel