nieuws

Kamervragen over gevolgen milieu- risico’s voor kredietverzekering

Archief

Milieurisico’s worden steeds belangrijker voor de kredietverzekering vindt Tweede Kamerlid Verspaget. Het PvdA-Kamerlid heeft daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken en minister Zalm van Financiën.

Verspaget vraagt de bewindslieden of de NCM criteria hanteert voor eventuele negatieve milieugevolgen bij herverzekering van exporttransacties en buitenlandse investeringen tegen politieke of catastroferisico’s.
Van Dok en Zalm wordt gevraagd een uitspraak te doen of milieurisico’s steeds zwaarder zullen meewegen in beslissingen over kredietverzekeringen. Dit zou het geval zijn bij Amerikaanse kredietverzekeraars die de mogelijkheid hebben op grond van verwachte ecologische of sociale schade kredietverzekeringen te weigeren aan bedrijven.
In het kader van toenemende export- en investeringen door Nederlandse bedrijven in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië acht het Kamerlid het van groot belang dat met een bredere doelstelling van duurzame ontwikkeling wordt gehandeld door de NCM. De bewindslieden wordt gevraagd om milieu- en sociale richtlijnen op te stellen waaraan bedrijven dienen te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor kredietverzekering.

Reageer op dit artikel