nieuws

Kamervragen over geschillenregeling

Archief

De Consumentenbond blijft hameren op een mede door de buitenwacht gecontroleerde geschillenbeslechting in de financiële dienstverlening en voelt zich gesteund door Kamervragen van het CDA aan minister Zalm. De Consumentenbond heeft in november jl. in een brief aan Zalm al gepleit voor een geschillencommissie waarin de branche en consumentenorganisaties ieder een commissielid benoemen, met een onafhankelijk voorzitter als derde persoon.

 

Reageer op dit artikel